สลค.เผยแพร่คำสั่งตั้ง ‘รองนายก’ รักษาราชการแทน 10 กระทรวง/หน่วยงาน ‘สมคิด’ นั่งรักษาการ รมว.ศธ.

สลค.เผยแพร่คำสั่งตั้ง ‘รองนายก’ รักษาราชการแทน 10 กระทรวง/หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 186 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ครม.เห็นว่าโดยที่มีรัฐมนตรีหลายท่านแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง จึงมีมติมอบหมายผู้รักษาการแทน ดังนี้

กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้นายวิษณุ เครืองาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทน

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

มติชนออนไลน์

 

บทความก่อนหน้านี้“อนุทิน” แย้ม 20 พ.ค.รู้แน่อยู่ขั้วไหน แต่ขอฟังเสียงประชาชนตั้งรัฐบาลก่อน ย้ำนายกฯต้องได้เสียงส.ส.ท่วมท้น
บทความถัดไป“บิ๊กตู่” ออกซิงเกิลใหม่อีกแล้ว “มาร์ช ไทยคือไทย” ปลุกใจ ปกป้องชาติ