กรมการกงสุลเผยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 82.52% ซิดนีย์มากสุด 8,820 คน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่า ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งหมด 119,232 ราย มีผู้ออกมาใช้สิทธิทั้งสิ้น 98,386 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.52 ซึ่งถือว่ามีอัตราการออกมาใช้สิทธิของประชาชนมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

นายชาตรีกล่าวว่า สถานที่จัดการเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ ณ นครซิดนีย์ มีคนไทยออกไปใช้สิทธิมากที่สุด จำนวน 8,820 ราย รองลงมาคือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 7,170 คน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 5,442 คน

อธิบดีกรมการกงสุลกล่าวว่า ขณะนี้มีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 81 แห่ง จาก 94 แห่ง ที่ได้ส่งบัตรเลือกตั้งด้วยถุงเมล์ทางการทูตพิเศษกลับไทยมายังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ซึ่งกระทรวงได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 13 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดส่ง คาดว่าจะมาถึงประเทศไทยครบทั้งหมดในบ่ายวันนี้ และเช้าของวันพรุ่งนี้ และหลังจากได้รับบัตรเลือกตั้งครบทั้ง 94 แห่งแล้ว จะมีการคัดแยกและจัดส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 350 เขตให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่า การจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทยนั้น ได้จัดส่งด้วยกระบวนการพิเศษ และจะได้นำไปนับรวมได้ทันตามกำหนดอย่างแน่นอน เพื่อให้คะแนนของทุกคนมีคุณค่า

นายชาตรีกล่าวด้วยว่า สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้จะนำไปหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้การจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้‘ประชาชาติ’ จัดขบวนรถ 4 สายลุยหาเสียง กทม.-ปริมณฑล ชูปฏิรูป ตร. ‘ทวี’ มั่นใจได้ ส.ส. 20 ที่นั่ง
บทความถัดไป“กกต.”โชว์ระบบรายงานผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ คาด ใน 1 ชม.หลังปิดหีบ รู้ผลบางหน่วย