“เพื่อชาติ” ชี้ “ความยุติธรรม” คำศัพท์แห่งปี 2018 สะท้อนโลกต้องการ ชวนปปช.สอนบทเรียนให้เผด็จการรู้

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ แสดงความเห็นกรณี คำว่า justice หรือความยุติธรรม เป็นคำศัพท์แห่งปี 2018 ที่พจนานุกรม Merriam-Webster ยกให้หลังจากมีผู้เข้าถึงเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์นี้มากถึง 74% นับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ว่า มนุษยชาติทัวโลกทุกคนต้องการความยุติธรรม ใครก็ตามที่ตั้งใจเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยสารพัดวิธีที่จะทำให้ตนเองเหนือกว่าผู้อื่นจะถูกกำจัดด้วยบริบทสังคมในที่สุด

ในสถานการณ์เลือกตั้งที่จะมาถึงใกล้ๆ ซึ่งเหลืออีกเพียง 61 วันนี้ก็เช่นกัน ใครก็ตามที่วางแผนจะเอาเปรียบสารพัดวิธี ตั้งแต่การกำหนดกฏกติกาเลือกตั้งโดยมีกระบวนการตั้งต้นว่าทำอย่างไรให้ผู้ชนะกลายเป็นผู้แพ้ อีกทั้งมีการแอบใช้อำนาจรัฐและงบประมาณแผ่นดินหาเสียง โดยวาดหวังว่าฝ่ายตนจะได้ประโยชน์จากการเอาเปรียบด้วยความไม่ยุติธรรม ถึงกับมีการหลุดคำพูดออกมาอย่างมั่นใจประมาณว่าฝ่ายที่เอาเปรียบได้เป็นรัฐบาลแน่เพราะกติกาเข้าข้างเรา เรามีเสียง สว. อีก 250 เสียงที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ต่อ ตนเชื่อว่าฝ่ายที่ตั้งใจเอาเปรียบจะได้รับบทเรียนอันเจ็บปวดจากประชาชน ธรรมชาติมนุษย์ทุกคนไม่ชอบความอยุติธรรม แล้วในปีนี้กระแสความต้องการยุติธรรมของโลกกำลังเป็นกระแสสูง ผู้ขวางกระแสย่อมได้รับบทเรียน

กติกาการคำณวนคะแนนเลือกตั้งที่เขียนขึ้นมาจากวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้ที่มีคะแนนนิยมสูงกลายเป็นผู้แพ้เลือกตั้ง ทำให้เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกหลายพรรคเพื่อแก้ปัญหาความต้องการเอาเปรียบในการคำณวนคะแนน ในการเลือกตั้งที่จะถึงในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พรรคการเมืองจึงถูกแยกเป็นสองกลุ่มอย่างชัดเจน คือกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย และกลุ่มสนับสนุนเผด็จการสืบทอดอำนาจ ตนขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตย ซึ่งพรรคเพื่อชาติเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้เพื่อจะให้บทเรียนพวกเผด็จการอำนาจนิยมที่ชอบสร้างความอยุติธรรมในสังคมด้วยการเอาเปรียบ

วิธีการคำณวนคะแนนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้เอาคะแนนคนสอบตกมารวม สมมติว่าคะแนน 70,000 คะแนนจะได้ผู้แทน 1 คน หากผู้สมัครสอบตกได้คะแนนเพียง 30,000 คะแนนก็จะเอาคะแนน 30,000 นั้น มารวมกับผู้สมัครที่สอบตกคนอื่นๆ ในพรรคจนครบ 70000 คะแนนก็จะได้ สส.บัญชีรายชื่อ เพิ่มมาอีก 1 คน ดังนั้นเมื่อกติกาจงใจอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยแพ้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยไม่ชอบความอยุติธรรมต้องช่วยกันให้บทเรียนฝ่ายเผด็จการ ด้วยการช่วยกันเลือกฝั่งประชาธิปไตยให้ท่วมท้น เพราะทุกคะแนนจะถูกนำมาใช้งานทั้งหมด ต้องเลือกฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นความอยุติธรรมจะได้หมดไปนะคะ