“เพื่อชาติ” ชูไทย “ชาติแห่งการท่องเที่ยว” ดึงศักยภาพท้องถิ่นให้โดดเด่น เน้นองค์รวม-หลากหลาย

วันที่  19 ธันวาคม 2561 นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติเผยว่า จากการที่นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติลงพื้นที่แล้วประชาชนฟ้องว่าว่าธุรกิจท่องเที่ยวมีปัญหา นักท่องเที่ยวลดน้อยลงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น แต่จำนวนนักท่องเที่ยวกลับน้อยกว่าช่วงโลซีซั่น หัวหน้าพรรคเพื่อชาติจึงมีนโยบายที่จะบรรจุการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติโดยทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแห่งการท่องเที่ยวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้ไปทุกภูมิภาค อีกทั้งลดการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยทางพรรคมีแนวทางที่จะดำเนินการให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งและยั่งยืน

การส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เราต้องเรียนรู้จากประเทศที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างญี่ปุ่น ที่ทำไมนักท่องเที่ยวที่เคยไปแล้วจึงต้องการไปอีกเพราะญี่ปุ่นสร้างสีสันของเมืองต่างๆ สร้างพื้นที่การท่องเที่ยวที่หลากหลาย พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้ดึงดูดใจ ดึงศักยภาพของแต่ละชุมชนท้องถิ่นขึ้นมาสร้างให้เกิดเป็นความโดดเด่นที่น่าสนใจ ในทุกฤดูกาลไม่มีไฮซีซั่น หรือโลซีซั่น รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมรองรับความต้องการนักท่องเที่ยว มีข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวบริการที่พบเจอง่ายครอบคลุมทุกสื่อ สร้างภาพยนตร์ละครที่มีเอกลักษณ์โชว์แหล่งท่องเที่ยวที่จับใจผู้ชม สร้างไอดอลทางวัฒนธรรมส่งออกไปตลาดท่องเที่ยวเป้าหมาย ปรับปรุงข้อมูลสัญลักษณ์ทางถนนให้เป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาระบบคู่มือล่ามสำหรับไกด์ในท้องถิ่น อีกทั้งขยายระบบการซื้อสินค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยขยายรายการสินค้าปลอดภาษีให้มีจำนวนมากขึ้น

ทางพรรคเพื่อชาติจะนำแนวทางนี้มาพัฒนาการท่องเที่ยวให้พื้นที่ท่องเที่ยวของไทยให้ตอบโจทย์ทุกวิถีชีวิตครอบคลุมทุกสไตล์ของนักท่องเที่ยวด้วยการใช้งบประมาณไม่มาก เพียงสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์จุดเด่นของแต่ละเมือง อีกทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับการจุดเด่นของเมืองและมีเอกลักษณ์ระดับโลก และผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้จัดเป็นสินค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีร้านค้าปลอดภาษีทุกแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนมาก มีบริการให้นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจากร้านสาขาเหล่านี้สามารถรับสินค้าได้ที่สนามบิน ส่งเสริมภาคเอกชนในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิง(ภาพยนตร์/ละคร/ดนตรี) ผลิตเนื้อหาและไอดอลที่สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบองค์รวมแบบนี้จะสร้างตัวตนของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่นขึ้น จะส่งผลให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมมากขึ้น ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้างขึ้น และสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล เช่น ฤดูกาลผลไม้ของแต่ละจังหวัดจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลไม้นั้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลิตผลนั้นให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว

พรรคจะใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินการตั้งแต่ระดับชุมชน เมือง ภูมิภาค จนถึงระดับประเทศ โดยใช้อัตลักษณ์และเสน่ห์ของเมืองที่แตกต่างกันเพื่อสร้างเป้าหมายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง ทำเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงหลั่งไหลไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ มากมาย เนื่องจากประเทศไทยเราเอง แต่ละภูมิภาค แต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่มีเสน่ห์น่าสนใจอยู่มาก ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural diversity) บนความหลากหลายเหล่านี้นับเป็นโอกาสมหาศาลของเราในการพัฒนาเมืองหลัก เมืองรอง และเมืองใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ที่จะช่วยการกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าวทิ้งท้าย