ประชากรปักกิ่งลดต่ำสุดในรอบ 20 ปี คาดปี 2035 ผู้สูงวัยเพิ่มแตะ 400 ล้าน

รอยเตอร์ส รายงาน ประชากรใน “ปักกิ่ง” เมืองหลวงของจีน ในปี 2017 มีจำนวนต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี โดยปีที่ผ่านมา มีจำนวนประชากรพำนักถาวรในปักกิ่งราว 21.707 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้าราว 22,000 คน

การพยายามลดอัตราการเกิดของประชากรในปักกิ่งลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทางการต้องการบรรเทาปัญหาความแออัดของการจราจร การขาดแคลนทรัพยากร และการเฟ้อของราคาที่อยู่อาศัย

นับแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน จำนวนประชากรในปักกิ่งเพิ่งสูงขึ้น 2 ใน 3 ทำให้อัตราการบริโภคมากเป็นสองเท่า และมีจำนวนยานพาหนะสูงกว่าสามเท่าจากขณะนั้น กระทั่งปี 2016 รัฐบาลออกประกาศแนวทางจำกัดประชากรที่ 23 ล้านคนภายในทศวรรษนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปักกิ่งจะมีนโยบายควบคุมจำนวนประชากร แต่ในภาพรวมประเทศจีนยังคงวางนโยบายให้เพิ่มอัตราการเกิด ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในระยะหลังมานี้

มีการประเมินจำนวนประชากรสูงวัยทั่วประเทศจีนว่าจะพุ่งสูงถึง 400 ล้านคน ในปี 2035 โดยเพิ่มจาก 240 ล้านคนในปีนี้ ทำให้เกิดความกังวลต่อความพร้อมเรื่องการบริการด้านการแพทย์และเงินบำนาญ

บทความก่อนหน้านี้วิเคราะห์2ปมร้อน : เมื่อมี ทษช.แล้ว ในที่สุดเพื่อไทยต้องไม่ส่งทุกเขต ? / ‘ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง’จำเป็นแค่ไหน ?
บทความถัดไปทราย เจริญปุระ : ความรัก, ความตาย และวิธี “จากลา”