‘อลงกรณ์’ โชว์วิสัยทัศน์ ‘ผมพร้อมแล้ว เป็นผู้นำ’ ลั่นใครก็ซื้อไม่ได้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ผู้สมัครชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 แถลงนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยแตะ “5.5 ล้านล้านบาท ใน 4 ปี” การท่องเที่ยวยุคใหม่ ประเทศไทยที่คุณออกแบบได้ กับการลงพื้นที่เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าร่วมรับฟัง

นายอลงกรณ์กล่าวว่า สำหรับนโยบายชูแนวทาง 4 5 6 คือ 4 ปฏิรูป หมายถึงการปฏิรูปพรรค 4 ด้าน ได้แก่ การสร้างศักยภาพใหม่ ปฏิรูปความเป็นผู้นำพรรคทุกระดับ ปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปจุดยืนวิสัยทัศน์และนโยบาย และปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ 5 กฏเหล็ก ได้แก่ การสร้างจุดเปลี่ยนพรรคการเมืองไทยและประเทศไทย การเลือกตั้งสุจริตไม่ทุจริตการเลือกตั้ง หาเสียงสร้างสรรค์แข่งขันนโยบายความสามารถ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สร้างความเกลียดชัง รับทุนคุณธรรม ไม่รับทุนสามานย์ต่างตอบแทน ไม่คอร์รัปชั่นฉ้อราษฎร์บังหลวง และยึดมั่นระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 6 ยุทธศาสตร์ สร้างศรัทธาประชาชนสู่ชัยชนะที่ยั่งยืน ได้แก่ ยึดมั่นอุดมการณ์พรรค 10 ข้อ พัฒนาสู่สถาบันทางการเมืองของประชาชน เป็นผู้นำการเมืองสีขาวด้วยภาวะผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด ยกระดับพรรคสู่องค์กรทันสมัย 4.0 ดิจิทัล ประชาธิปัตย์ (Digital Democrat) สร้างคลื่นลูกใหม่ คนรุ่นใหม่ วัยดี (New Gen D) และสร้างนโยบายและวิสัยทัศน์แบบติดดิน ติดดาว ติดโลก ติดรากหญ้า ประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งเดียว

“พร้อมจะเป็นผู้นำของทุกคน และจะเป็นหนี้ประชาชนเท่านั้น ใครก็ซื้ออลงกรณ์ พลบุตร ไม่ได้ และยึดมั่น การเมืองสีขาวคือการเมืองยุคใหม่ แม้หลายคนได้ยินแล้ว อาจจะมองว่าเหมือนกับความฝันที่เป็นไปไม่ได้ ผู้นำคือคนที่ทำให้ความฝันเป็นจริง ‘แม้ยากปานใด’ ผมพร้อมแล้ว ที่จะเป็นผู้นำ สร้างความฝันให้เป็นจริง” นายอลงกรณ์กล่าว

 

บทความก่อนหน้านี้สองเกาหลี-ยูเอ็น เริ่มประชุม 3 ฝ่าย หารือถอนทหารออกจากชายแดน
บทความถัดไปคุยกับทูตกัมพูชา รำลึกวันชาติ ยุทธศาสตร์-การเมืองในประเทศ-มรดก-ความร่วมมือการค้าไทย