ขอแสดงความนับถือ

นาย ต. แห่งคอลัมน์ “ก่อสร้างและที่ดิน”

ตบท้ายคอลัมน์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่แล้ว 3-9 พฤศจิกายน 2566

ในเชิงตั้งคำถาม ว่า

“ตกลงเศรษฐกิจแนวโน้มฟื้นตัวแล้ว หรือยังไม่ฟื้น

หรือฟื้นแล้ว แต่ยังไม่มาถึง ‘อสังหาฯ ที่อยู่อาศัย’ ซึ่งเป็นสินค้าราคาสูง

แต่ตรวจสอบกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาไม่แพง

ก็พบว่าชะลอตัวเหมือนกัน

…จะเชื่อทางไหนดี”

 

หลังข้อความและคอลัมน์นี้เผยแพร่ผ่านโซเชียล

ปรากฏว่า ทวิตเตอร์ หรือ X ของ Srettha Thavisin @Thavisin

ได้โพสต์ข้อความของ นาย ต. และโพสต์ตอบคำถามนั้นว่า

“ยังไม่ฟื้นตัวแน่นอนครับ”

เป็นการยืนยันจากตัวนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเอง

ว่าเศรษฐกิจประเทศ “ยังไม่ฟื้นตัว”

เมื่อไม่ฟื้น ก็ต้องเหยียบคันเร่งด้านเศรษฐกิจ อย่างที่พยายามทำตอนนี้

 

นายกฯ เศรษฐา ตอบมติชนสุดสัปดาห์

 

ซึ่งดูจะสอดคล้องกับผลโพลของมติชนและเดลินิวส์

ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ว่า รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?

เป็นการสำรวจระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566

ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชน และเดลินิวส์ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค ทุกระดับอายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ทั่วประเทศ

รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 42,848 โหวต

การสำรวจนี้แยกคำถามออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่

รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร

ข้อที่ 1. เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม

และข้อที่ 2. เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง

ผลจากการสำรวจพบว่า ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง ร้อยละ 60.2

ส่วนเร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม อยู่ที่ร้อยละ 39.8

โดยข้อที่ 1. เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม

จากการสำรวจพบว่า

ประชาชนอยากให้แก้รัฐธรรมนูญ ร้อยละ 21.4

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 20.4

ปฏิรูปกองทัพ ร้อยละ 18.8

กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ร้อยละ 17.2

รัฐสวัสดิการ ร้อยละ 16.5

และปัญหาอื่นๆ ร้อยละ 5.6

 

ข้อที่ 2. เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง

จากการสำรวจพบว่า

ประชาชนอยากให้ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน ร้อยละ 25.4

แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน-หนี้สาธารณะ ร้อยละ 20.6

แก้ปัญหาการเกษตร ร้อยละ 16.9

แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ร้อยละ 15.6

เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนปริญญาตรี ร้อยละ 15.1

และปัญหาอื่นๆ ร้อยละ 6.3

 

กลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมโหวตออนไลน์ โพลมติชน x เดลินิวส์ : รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร? จำนวน 42,848 รายนี้

แยกเป็นเพศชาย ร้อยละ 63.7 เพศหญิง ร้อยละ 33.2 และไม่ระบุเพศ ร้อยละ 3.1

โดยมีอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 35.8 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.7 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 20.1 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 16.9 และอายุ 18-20 ปี ร้อยละ 4.5

ส่วนระดับการศึกษา จากการสำรวจพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.2 ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.1 ปริญญาโท ร้อยละ 17.7 และปริญญาเอก ร้อยละ 3

ส่วนอาชีพที่ร่วมโหวตในครั้งนี้ พบว่า พนักงานบริษัทร่วมโหวตสูงสุดที่ร้อยละ 25.3 ค้าขาย/ประกอบกิจการส่วนตัว ร้อยละ 19.0 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5 อื่นๆ ร้อยละ 16.7 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 10.0 นักศึกษา ร้อยละ 6.0 และเกษตรกร ร้อยละ 5.5

 

ผลโหวตนี้ อย่างที่บอกตอนต้น สอดคล้องกับที่นายเศรษฐากล่าวย้ำคือ เศรษฐกิจยังไม่ฟื้น

ประชาชนจึงอยากให้เน้นแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน

คือเหยียบคันเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ซึ่งรัฐบาลย้ำว่ากำลังทำ

ทำแล้วจะได้ผลหรือไม่ คือสิ่งที่ประชาชนเฝ้ามองและคาดหวัง

พร้อมๆ กับมีคำถามด้วยความสงสัย วิตก กังวล

เนื่องเพราะหลายอย่างดูจะไม่ “ตรงปก” และ “ตรงกับสิ่งที่หาเสียงไว้” สักเท่าไหร่

เลยต้องลุ้นว่าเหยียบคันเร่งแล้ว

เศรษฐกิจจะฟื้นหรือเปล่า •