E-DUANG : ​ศึกษา ก๊วยเจ๋ง กับ เอี้ยคัง ประสาน กับ “อนาคตใหม่”

กรณีของพรรคอนาคตใหม่ กรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรณีของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ชวนให้หลายคนนึกถึงก๊วยเจ๋ง นึกถึงเอี้ยคัง จากยุทธนิยายและซีรีส์ชุด”มังกรหยก”

พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนก กุล แจ้งเกิดทางการเมืองภายใต้เอกลักษณ์แห่ง”ก๊วยเจ๋ง”

ผ่านการเป็นคนดี ผ่านการเป็นคนซื่อ ใสและบริสุทธิ์

ก๊วยเจ๋งได้ชื่อว่าซื่ออย่างยิ่งจนแทบเรียกได้ว่าซื่อจนเซ่อ ความซื่อใสของก๊วยเจ๋งในบางมุมมองจึงถูกมองว่าไร้เดียงสา จึงถูกหลอกล้อและหยามเย้ยไยไพ

เพราะความซื่อ จริงใจนั้นเองอึ้งย้ง จึงได้รัก เพราะความซื่อ จริงใจนั้นเองอั้งชิดกงจึงได้รัก

กระนั้น การมาของ”เอี้ยก่วย” ก็เป็นข้อเปรียบเทียบ

 

เอี้ยก่วยเป็นลูกของเอี้ยคัง ซึ่งเป็นคนซ้องแต่ไปสวามิภักดิ์ต่อพวกมอง โกล นี่คือความเลวร้ายที่คนซ้องมิอาจให้อภัยได้

นี่คือตราบาปจากเอี้ยคังอันติดมากับตัวของเอี้ยก่วย

การเติบใหญ่ของเอี้ยก่วยจึงเป็นการเติบใหญ่บนข้อกังขา ไม่ว่าจะมาจากก๊วยเจ๋ง ไม่ว่าจะมาจากอึ้งย้ง ไม่ว่าจะมาจากสำนักเฉียนจิงซึ่งเป็นเสาหลักของยุทธจักร

แต่โชคดีเอี้ยก่วยได้รับการสอนสั่งจากสำนักสุสานโบราณ และได้รับการสอนสั่งจากอาวเอี้ยงฮงโดยพื้นฐาน

การเติบใหญ่ของเอี้ยก่วยจึงเป็นแบบกึ่งธรรมะ กึ่งอธรรม

เขาได้ประสบการณ์ที่ดีจากอั้งชิดกง จากอึ้งเอี๊ยะซือ จากสำนักสุสานโบราณ และที่สุดก็คือก๊วยเจ๋ง ทำให้สรุปบทเรียนทั้งจากฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม

ผลที่สุดเขาก็มีแนวทางอันเป็นของตนเองที่ได้รับการนับถือ

 

การเข้าสู่ยุทธจักรของพรรคอนาคตใหม่ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ในห้วงเวลาไม่ยาวนานนัก

เชือ่ได้เลยว่าเขาผ่านการเรียนรู้อย่างหนักหนา สาหัส

ได้รู้ว่าแนวทางในแบบก๊วยเจ๋งก็จำเป็นต้องยืนหยัด พิสูจน์และตรวจสอบท่ามกลางความเป็นจริง

กระนั้น ก็ต้องศึกษาแนวทางในแบบเอี้ยก่วยด้วย

หากสามารถประสานความจัดเจนแบบเอี้ยก่วยโดยมีความซื่อใส บริสุทธิ์ในแบบก๊วยเจ๋งความสมบูรณ์ครบถ้วนก็ประจักษ์

ประจักษ์ในท่ามกลางการต่อสู้เพื่อปักธงในทางความคิดใหม่

บทความก่อนหน้านี้นักวิทย์เตือนโควิด-19 อาจคุมไม่อยู่ มนุษยชาติอาจติดเชื้อ 70% ตาย 10-100 ล้านคน
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 : โดย พิมพ์พรร