E-DUANG : ประวัติศาสตร์ เลือกตั้ง 2562 อาจซ้ำรอย พัฒนา กับ 2500

มีความเชื่อ 2 ความเชื่อในทางประวัติศาสตร์ที่ดำรงอยู่ในสังคมโดยเฉพาะเมื่อนำเอาการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2500 มา เปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1 เชื่อด้วยความมั่นใจว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2500 เป็นการเลือกตั้งที่”สกปรก”

ข้อเท็จจริงนี้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้

อย่างน้อยคดีความที่ฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมก็เป็นเครื่องยืนยัน ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ การชุมนุมประท้วงและเดินขบวนของนิสิต นักศึกษาประชาชนในเดือนมีนาคม 2500

ขณะเดียวกัน 1 ต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังไม่เด่นชัดว่า

ประวัติศาสตร์จะ”ซ้ำรอย”กับเดือนกุมภาพันธ์ 2500 หรือไม่

 

กล่าวในทางประวัติศาสตร์ ความสกปรกของการเลือกตั้งอาจจะมี เบาะแสให้เห็นเป็นลำดับนับแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในปลายปี 2499 เป็นต้นมา

มองไปยังบทบาทของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์  ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอธิบดีกรมตำรวจ เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย

หากแต่ยังเป็นเลขาธิการพรรคเสรีมนังคศิลา

แต่ที่ประชาชนมีความรู้สึก”ร่วม”อย่างเป็นรูปธรรมก็เมื่อปรากฏปฏิบัติการ”ไพ่ไฟ” การเวียนเทียนในหน่วยเลือกตั้ง ผ่านบทบาทของ “ผู้กว้างขวาง”

ผู้กว้างขวางซึ่งมีสัมพันธ์อันดีกับ”ตำรวจ”

และที่สุดที่โจ่งครึ่มเป็นอย่างมาก็คือ การเปลี่ยนหีบเลือกตั้งอย่างไม่เกรงหน้าอินทร์หน้าพรหม

กระนั้น เมื่อมองอย่างเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าการแสดงความเอาเปรียบเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมายลูก และการเล่นแร่แปรธาตุทางกฎหมาย

เป็นการวางแผนเพื่อชัยชนะก่อนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

หากสรุปตามทฤษฎีในทางประวัติศาสตร์จากปี 2500 มายังปี 2562 โดยพื้นฐานแล้วบ่งชี้วิถีในทางประวัติศาสตร์อาจจะดำเนิน ไปอย่างชนิดที่ “ซ้ำรอย”

กระนั้น ก็เป็นการ”ซ้ำรอย” อย่างมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง

แนวโน้มของปี 2562 มีการเตรียมการในทางกฎหมายอย่างรอบคอบและรัดกุม

ประสานอำนาจ”อ่อน”เข้ากับอำนาจ”อ่อน”

บทความก่อนหน้านี้ส่องเส้นทางความรัก “ซัน พิชยดนย์” จนถึงวัน ‘ขอวิวาห์’
บทความถัดไป“บิ๊กฉัตร” พบผู้นำเข้าสินค้าประมงไทย เดินหน้า “ไอยูยู-ฟรี ไทยแลนด์” หลังอียูปลดใบเหลือง