คำประกาศหมดยุคแต่งตั้งแบบเดิม ‘บิ๊กต่อ’ ทำโผ ‘นายพลเล็ก’ ให้ดีที่สุด จับตารอง ผบก.-ผกก.มาตรฐานใหม่?

จากการแต่งตั้งโยกย้าย “นายพลใหญ่” ที่ได้รับคำชมขนาด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรียังยกนิ้วโป้งให้ บอกว่า “เยี่ยมมาก”

สร้างความปลาบปลื้มใจให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล แม่ทัพสีกากีคนที่ 14 เป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น การทำบัญชี “นายพลเล็ก” จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจให้ออกมาดีไม่แตกต่างกัน

ผบ.ตร.ป้ายแดงที่แทนตัวเองว่า “พี่ต่อ” ได้ประชุมทางไกลออนไลน์ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ไปถึง ผบช. ได้กำชับการทำบัญชีรอง ผบช.-ผบก.ว่า จากการประชุม ก.ตร.เมื่อ 27 กันยายน ให้ ตร.แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ระดับ และให้ ผบช.ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการ จะต้องมีส่วนสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะต้องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผบช. และรองจเรตำรวจ ลงมาถึง ผบก.ในสังกัดหน่วยและหน่วยต่างๆ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ระบุว่า ตร.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการคัดเลือกรอง ผบช. และ ผบก. ขอให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาของหน่วยให้คำนึงถึงประโยชน์ทางราชการ ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนความสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น

พร้อมกำชับการปฏิบัติของทุกหน่วยไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ ไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากการคัดเลือกแต่งตั้งโดยเด็ดขาด

“ผบ.ตร.จะทำให้ดีที่สุดโดยนำข้อสังเกตและคำแนะนำจาก ก.ตร.มาเป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีคัดเลือกแต่งตั้งโดยให้ความสำคัญกับอาวุโสควบคู่ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติโดยตรงกับ สกพ.” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ให้คำมั่น

นอกจากนี้ เบอร์ 1 อาณาจักรโล่เงินได้ประกาศผ่านคนใกล้ชิดให้รู้ทั่วกันว่า “นโยบายของผมคือให้ ผบช.ได้เลือกหาคนดีขึ้นมาทำงาน ผมไม่มีนโยบายลงไป ทั้งนี้ ให้ขึ้นในหน่วย หมุนให้น้อยที่สุด ตอบให้ได้ทุกคำถาม อยู่ในกรอบของกฎหมาย หลักการให้ไปแล้ว แต่ถ้าคุณสมบัติไม่ได้ ผลงานไม่มี ไม่ต้องเกรงใจกัน หมดยุคการแต่งตั้งแบบเดิมแล้ว พ.ร.บ.ตำรวจใหม่ขีดวงจำกัดไว้”

“ที่สำคัญถ้าใครตั้งโต๊ะซื้อขายตำแหน่งผมเอาตายเลย ใครไปเสนอตำแหน่งโดยเรียกรับ แจ้งผมโดยตรง”

 

ตามไทม์ไลน์บัญชีที่เสนอจากกองบัญชาการได้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบช. รอง จตร. และ ผบก. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม แล้วให้ที่ประชุม ก.ตร. เคาะ 26 ตุลาคม

กาง พ.ร.บ.ตำรวจใหม่ ระดับรอง ผบช.-ผบก. พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโสไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับ โดย ผบ.ตร.จะต้องรับฟังความเห็นจาก ผบช. แล้วคัดเลือกรายชื่อในฐานะนั่งหัวโต๊ะ “บอร์ดกลั่นกรอง” เสนอ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตำแหน่ง รอง ผบช.ว่าง 58 ตำแหน่ง พิจารณาจาก ผบก.เรียงตามอาวุโสอันดับ 1-29 ได้ขยับเก้าอี้ มีดังนี้

1.พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 2.พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ ผบก.สส.สตม. 3.พล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ ผบก.ทท.3 4.พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม ผบก.ภ.มหาสารคาม 5.พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว 6.พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.กค.ภ.9 7.พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.คพ. 8.พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ ผบก.กค.ภ.6 9.พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 10.พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.กต.1

11.พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.อก.สตม. 12.พล.ต.ต.หญิงวนิดา ด่านเจษฎา ผบก.ตส.1 13.พล.ต.ต.อาชา จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 14.พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา 15.พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผบก.ภ.จว.สุรินทร์ 16.พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย 17.พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส.บช.ปส. 18.พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผบก.ภ.จว.สุโขทัย 19.พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 20.พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี

21.พล.ต.ต.ภูริวัจน์ พูลสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.6 22.พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด 23.พล.ต.ต.สุเมฆ บวรเศรตฉัตร ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 24.พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.กต.2 25.พล.ต.ต.วีรพ สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1 26.พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา 27.พล.ต.ต.กำธร จันที ผบก.ภ.จว.พิจิตร 28.พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.สตูล และ 29.พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา ผบก.สอท.5

 

ส่วน ผบก.ว่าง 81 ตำแหน่ง เรียงตามอาวุโสของระดับรอง ผบก. ตั้งแต่อันดับ 1-41 ได้เลื่อนตำแหน่งนายพล

ครั้งหนึ่ง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิเคยเสนอความเห็นต่อที่ประชุม ก.ตร.ว่า รอง ผบก.ขึ้น ผบก.นั้น ควรแบ่งเป็นชั้นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (บก.ภ.จว.) เป็นเล็ก กลาง และใหญ่ แล้วให้รอง ผบก.ขึ้นนายพลครั้งแรกลง บก.ภ.จว.เล็กก่อน แล้วค่อยเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ไต่ระดับขึ้นไป บก.ภ.จว.กลางและใหญ่ ไปเรื่อยๆ

ระดับ ผบก. ว่าง 81 ตำแหน่ง มี 11 ผบก.ภ.จว.เกษียณอายุ ทำให้เก้าอี้ ผบก.ว่าง อาทิ พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี, พล.ต.ต.ฉลอง สุขจันทร์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ, พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พล.ต.ต.ธเนศ เทพสุด ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผบก.ภ.จว.น่าน, พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำปาง, พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท ผบก.ภ.จว.พะเยา, พล.ต.ต.วินัย นุชชา ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี, พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม และ พล.ต.ต.อนุรุธ อิ่มอาบ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส

สำหรับระดับ “นายพัน” ตำแหน่ง รอง ผบก.-สว. (สารวัตร) ใช้เกณฑ์แต่งตั้งให้พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 ของจำนวนตำแหน่งว่างในแต่ละระดับตำแหน่งของหน่วยนั้น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน และระดับรอง สว.ลงมา ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2567

จับตา ผบ.ตร.คนที่ 14 ผู้ไม่มีรุ่น จะสร้างประวัติศาสตร์โยกย้ายแต่งตั้งตามหลัก พ.ร.บ.ตำแหน่งใหม่ได้หรือไม่