ต่อยอดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ | ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 2

รายงานพิเศษ | กรกฤษณ์ พรอินทร์

ต่อยอดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ | ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน ปีที่ 2

 

“ไทยประกันชีวิต” ต่อยอดโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2 มอบพ็อกเก็ตบุ๊ก นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน แก่ชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศ เสริมความแกร่งแก่สังคมการอ่าน

วันที่ 18 เมษายน 2566 อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารเครือมติชน ได้จัดโครงการวาระพิเศษ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2 โดยไทยประกันชีวิตได้จัดซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กและนิตยสารในเครือมติชน 80 ชุด มูลค่ารวม 800,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ

คุณไชย ไชยวรรณ (ซ้าย) และคุณปานบัว บุนปาน (ขวา)

สำหรับคณะผู้บริหารของบริษัทไทยประกันชีวิต ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือเล่ม ประกอบด้วย คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ขณะที่คณะผู้บริหารเครือมติชน ประกอบด้วย นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และบรรณาธิการ น.ส.พ.ข่าวสด น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา นายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการ น.ส.พ.มติชน น.ส.ดิษนีย์ นาคเจริญ บรรณาธิการ น.ส.พ.ประชาชาติธุรกิจ นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์

และนายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด

หนังสือบางส่วน

หนังสือดีที่คัดสรร

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอ่าน และร่วมเสริมสร้างสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ซึ่งโครงการดำเนินกิจกรรมบนแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำขึ้น ผ่านแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

ไทยประกันชีวิต ได้คัดสรรหนังสือเล่มแนวสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากคนอ่านเพื่อมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ อาทิ Ten Lesson บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด (ผู้แปล วิภัชภาค), ปีศาจ (เสนีย์ เสาวพงศ์), สิ่งที่เคยมองแต่ไม่เคยเห็น (หนุ่มเมืองจันท์), ก้าวใหญ่ๆ ใช้ใจเริ่ม (กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร), วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง (ครูดิน – สถาวร จันทร์ผ่องศรี), ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว (ธนินท์ เจียรวนนท์), เมื่อความจนเฆี่ยนตีผม (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์) เป็นต้น

ส่วนหนังสือเล่มที่ได้รับรางวัลที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ ได้แก่ “วินาทีไร้น้ำหนัก” (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ) รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2565 โดย สพฐ., “คนจรดาบ” (วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง) รางวัลชมเชยประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 โดย สพฐ.

นอกจากนี้ ยังมอบสมาชิกรายปี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน แก่ห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 60 แห่ง

คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต และคุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์

ต่อยอดโครงการ สร้างแรงบันดาลใจ

คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร ไทยประกันชีวิต เล่าถึงที่มาของโครงการว่า เริ่มต้นเมื่อปี 2565 ในโอกาสครบ 80 ปี ไทยประกันชีวิต จึงมองถึงกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะเรื่อง “หนังสือ” ที่จะช่วยส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ต้องการให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และนึกถึงเครือมติชน ซึ่งมีสำนักพิมพ์มติชนซึ่งจัดพิมพ์หนังสือหลากหลายแนว และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ปีที่ผ่านมาจึงนำหนังสือของสำนักพิมพ์มติชน เน้นหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจ บริจาคให้โรงเรียน 80 แห่งทั่วประเทศ และได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ปีนี้เมื่อดำเนินโครงการต่อเนื่อง จึงร่วมมือกับเครือมติชนในการต่อยอดโครงการนี้อีกครั้ง

“ผลตอบรับคือทั้ง 80 โรงเรียนที่ได้รับหนังสือจากโครงการนี้มีความพอใจ เพราะช่วยให้คนในชุมชนและนักเรียนได้มีหนังสืออ่านอย่างหลากหลาย ตรงกับความมุ่งมั่นตั้งใจของไทยประกันชีวิตที่ต้องการให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร ของไทยประกันชีวิต เผยถึงที่มาของโครงการที่ถูกต่อยอดในปีที่ 2

ด้าน คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไทยประกันชีวิต กล่าวเสริมว่า หนังสือในโครงการนี้เป็นการหนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ปีนี้มีหนังสือหลากหลายแนวมากขึ้นกว่าปีก่อน เช่น หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับการอ่าน

ขณะเดียวกันเมื่อจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ก็ได้ขยายกลุ่มไปยังห้องสมุดโรงพยาบาล ห้องสมุดอาชีวศึกษา รวมถึงชุมชนใกล้เคียงสาขาของไทยประกันชีวิต 60 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นการกระจายความรู้อย่างทั่วถึง

“ที่ต้องเป็นสำนักพิมพ์มติชน เพราะมีชื่อเสียง และนักเขียนเป็นที่รู้จักของนักอ่านทั่วประเทศ เช่น หนุ่มเมืองจันท์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้ หวังว่าหนังสือที่ไทยประกันชีวิตมอบไปยังชุมชน 60 แห่งทั่วประเทศในปีนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มากขึ้น”

ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของไทยประกันชีวิต กล่าวทิ้งท้าย •