ดวงปูรณมี (Full Moon) ส่องทางเปิดรับทัวร์จีน เที่ยวไทย ดีเดย์ก่อนตรุษจีน ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ | รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ | ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ

ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทย

email : [email protected]

Facebook : Classical and Uranian Astrology Thailand

วรเชษฐ์ ตียเกษม ที่ปรึกษา

 

ดวงปูรณมี (Full Moon)

ส่องทางเปิดรับทัวร์จีน เที่ยวไทย ดีเดย์ก่อนตรุษจีน

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเป็นหนึ่งที่นำรายได้ให้กับไทย แต่เนื่องจากทางการจีนได้ออกมาประกาศปิดประเทศ ไม่ให้มีการเดินทางเข้าหรือออกของบริษัททัวร์นำเที่ยวเพื่อควบคุมโรคติดต่อ ทำให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเป้าหมายหลักของไทยเป็นจำนวนมากหายไป รวมถึงนักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆ ก็เกิดความกังวล ชะลอการเดินทางด้วยเช่นกัน

นับจากนี้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยการเริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจากประเทศจีนประกาศเปิดประเทศโดยผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าจีน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จะมีเที่ยวบินจากเมืองเซี่ยเหมิน ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตอนใต้ของจีนประมาณ 200 คน นำนักท่องเที่ยวทยอยเข้าไทยมาไฟลต์แรกตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมนี้

เศรษฐกิจไทยปี 2566 ฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ

จึงเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาภาพดวงดาวทางโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียน เพื่อพยากรณ์แนวโน้มของเหตุการณ์ที่น่าสนใจนี้

โดยพิจารณาดวงชะตาวันปูรณมี (Full Moon) ซึ่งจะครอบคลุมเหตุการณ์นับจากนี้ไป 15 วัน ก่อนที่จะถึงวันตรุษจีน ประกอบกับภาพดาวในวันที่ 9 มกราคม 2566 ด้วยพบว่า

ดวงชะตาวันปูรณมี (Full Moon) ดวงจันทร์สถิตราศีกรกฎ เรือนที่ 7 อำนวยโชคทางการต่างประเทศ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ มีความกลมเกลียวสมานฉันท์ในระหว่างชนต่างชั้น อาทิตย์สถิตเรือนที่ 1 ประเทศจะประสบความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองภายใต้อิทธิพลนี้ ดวงอาทิตย์กุมดาวพุธ กำลังโครจรพักร์ ส่งผลให้การติดต่อเจรจา เอกสารสัญญา เกิดการล่าช้า ผิดพลาด

ดาวเสาร์สถิตเรือนที่ 2 การเก็บภาษีอากรจะต่ำกว่าเป้าหมาย การเงินและธุรกิจของประเทศประสบปัญหา แต่ดาวเสาร์ทำมุม 120 องศากับเมอริเดียน จะส่งผลดีต่อรัฐบาลที่จะกระตุ้นเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป รัฐบาลต้องยอมนำเงินมาลงทุนเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมกับคิดหากลยุทธ์และแนวทางที่ดีเอื้อต่อการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน

ภาพดาวมีแนวโน้มส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว เศรษฐกิจเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว จุดประกายแห่งความหวังของหลายๆ ธุรกิจที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความคึกคักมากขึ้น

 

กว่า 3 ปีที่ผ่านมา แหล่งท่องเที่ยวได้ผ่านการพักห่างหายจากการมีนักท่องเที่ยวไปเยือน ณ ขณะนี้หลายๆ แห่งเริ่มกลับมาฟื้นฟูความงดงามตามธรรมชาติอย่างสวยงาม จุดนี้นับว่าเป็นเสน่ห์ของเมืองไทย ดินแดนอะเมซิ่งไทยแลนด์ เป็นการต่อจิ๊กซอว์ไปถึงช่วงไตรมาสแรกที่เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว ที่จะส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงช่วงการจับจ่ายใช้สอยในช่วงตรุษจีน นับว่าเป็นการฟื้นฟูและต่อยอดขายให้เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจไทยด้วย

แม้ว่าจากภาพดาวเสาร์เรือนที่ 2 จะส่งผลเสียต่อการเงิน การจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็ตาม แต่ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเป็นหัวหอกสำคัญในลงทุนเพื่อให้การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจ้างงาน กระตุ้นให้ต่างประเทศที่ต้องการนำเงินทุนไหลเข้ามาไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลาย

ทั้งนี้ หลายประเทศต่างเริ่มเปิดประเทศให้ทุนต่างชาติเข้าไปแล้ว พร้อมข้อเสนอดีๆ มากมาย ประเทศไทยมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมเงินลงทุนจากต่างประเทศควรจะเร่งการดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในครั้งนี้

อีกทั้งภาครัฐได้มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วบางส่วนได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่โดยภาพรวมการลงทุนในไทยยังต่ำด้วยเหตุผลหลายประการที่เชื่อมโยงกัน จากจุดนี้ภาพดาวสะท้อนให้เห็นว่า ไทยยังมีโอกาสและช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

หลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ รัฐบาลควรมีนโยบายกระตุ้นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เข้ามาท่องเที่ยวในไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

แม้ว่าไทยจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติแล้ว แต่ดูเหมือนตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ซาลง

รัฐบาลต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัด

และผลจากการที่รัฐบาลเร่งผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้ไทยต้องเสียงบประมาณด้านการสาธารณสุขและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สู่ประชาชนไทยเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต้องเน้นย้ำในการปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคและสุขอนามัยของแต่ละบุคคลด้วย

ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 กินเวลายาวนานมากว่า 3 ปี ยังไม่คลี่คลาย ยิ่งส่งผลให้ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใช้เวลานานเป็นเงาตามตัว ประชาชนไทยยังไม่มีกำลังซื้อและชะลอการจับจ่าย ไม่อยากออกไปไหน แต่ผลของการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะทำให้คนไทยที่ทำงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มมีรายได้ จะช่วยให้เกิดการจ้างงาน ภาครัฐควรเร่งสปีด เปิดประเทศกระตุ้นช้อปปิ้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยแคมเปญต่างๆ ดังเช่นที่ผ่านมา โปรแกรมเราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มการจ้างงานโดยใช้แรงงานคนไทย ควบคุมแรงงานต่างด้าว ผ่อนคลายและลดภาษี เช่น โปรแกรมช้อปดีมีคืน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นฟันเฟืองช่วยกระตุ้นการบริโภคของคนไทยในประเทศด้วย

จากผลของวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา เป็นผลมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจรากหญ้าล้มตาย การจ้างงานลดลง อัตราการง่างงานเพิ่มขึ้น คนตกงาน ภาครัฐให้ความช่วยเหลือและการปรับโครงสร้างหนี้ เปิดศักราชใหม่รับปีกระต่าย คนไทยต่างมีความหวังให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และคนไทยมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ผลของการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีน น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

 

หมายเหตุ

ภาพดาวจากโปรแกรม Solar Fire ที่นำมาใช้พยากรณ์

ดวงปูรณมี (Full Moon) 7 มกราคม 2566 เวลา 06:07 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย ดวงจันทร์เพ็ญสถิตราศีกรกฎ 16 องศา 21 ลิปดา พยากรณ์ดวงชะตาใช้พยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียนระบบจาน 2 ชั้น (จานจรัญ) นำคำแปลมาจากคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ อ.พลตรี ประยูร พลอารีย์

ข้อมูลภาพดาวดังนี้

ภาพดาววันพระจันนทร์เต็มดวง (Full Moon)

จันทร์ = อาทิตย์ = จันทร์/โครโนส = อาทิตย์/โครโนส = เนปจูน/ราหู (การติดต่ออย่างลับๆ) = พลูโต/คิวปิโด (เกิดการเปลี่ยนแปลงในหมู่คณะหนึ่ง) = พุธ/โครโนส (ความคิดอันสูงส่ง) = อังคาร/เสาร์ (การป่วยหนัก หรือเรื่องร้ายแรง)

ภาพดาววันที่ 9 มกราคม 2566 วันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน

อาทิตย์ = อาพอลลอน/โครโนส (การแผ่ขนานขนาดใหญ่) = พฤหัสฯ/อาพอลลอน (ความสำเร็จ โชคมหาศาล) = มฤตยู/เนปจูน (วิกฤตการณ์) = ลัคนา/เนปจูน (ผู้อื่นกล่าวปฏิเสธ)

อาทิตย์/เมษ = มฤตยู/แอตแมตอส (การพลัดพรากอย่างแตกหักโดยฉับพลัน) = อังคาร/ราหู (การร่วมมือกันทำงาน) = แอตแมตอส/โพไซดอน (การอบรม) = พลูโต/เนปจูน (การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตไม่เห็นจากภายนอก) = อาทิตย์/พฤหัสฯ (โชคลาภ หรือความสุขทางกาย)