วิถีแห่งอำนาจเอี้ยก่วย เสถียร จันทิมาธร/จุดตัด จุดหักเลี้ยวใหญ่ (109)

เสถียร จันทิมาธร

วิถีแห่งอำนาจเอี้ยก่วย
เสถียร จันทิมาธร

จุดตัด จุดหักเลี้ยวใหญ่ (109)

การตัดสินใจเข้าร่วมกับกิมลุ้นฮวบอ้วงของเอี้ยก่วยเป็นการเข้าร่วมอย่างมีเป้าหมาย หวังจากอาศัยความช่วยเหลือของกิมลุ้นฮวบอ้วงเพื่อบรรลุเป้าหมายในการล้างแค้น
1 อึ้งย้ง 1 ก๊วยเจ๋ง
ขณะเดียวกัน ผลของการตัดสินใจเช่นนี้ทำให้เอี้ยก่วยกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมองโกลซึ่งกำลังรุกเข้ามาหวังจะกลืนกินแผ่นดินซ้อง
ด่านแรกที่นำประชาชนต่อต้านคือด่านของก๊วยเจ๋ง
จากนี้เป็นต้นไปจึงเท่ากับเป็นการทดสอบความคิดรักแผ่นดินซ้อง ความคิดรักแผ่นดินต้าซ้องของเอี้ยก่วยอย่างแหลมคมยิ่ง
น่าสนใจก็ตรงที่ความรักแผ่นดินต้าซ้องของก๊วยเจ๋งกลับส่งผลสะเทือน
เป็นผลสะเทือนท่ามกลางความเคียดแค้น อาฆาตส่วนตัว เพราะว่าอึ้งย้ง ก๊วยเจ๋ง มีส่วนอย่างสำคัญกับการตายของเอี้ยคัง บิดาของมัน
นี่จึงกลายเป็นความขัดแย้งอย่างล้ำลึกในทางความคิด
เป็นสิ่งที่เอี้ยก่วยจำเป็นต้องต่อสู้อย่างดุเดือด แหลมคม และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับจากความดีของก๊วยเจ๋ง
ไม่ว่าจะในเรื่องของส่วนรวม ไม่ว่าจะต่อตัวก๊วยเจ๋งโดยตรง

พร้อมกันนั้น การร่วมส่วนไปกับคณะของกิมลุ้นฮวบอ้วงนำพาให้เอี้ยก่วยได้เข้าไปยัง “หุบเขาสิ้นไมตรี” อันลี้ลับ และก็ได้พบกับเซียวเล้งนึ่ง
“ดอกรัก” ภายในหุบเขาเป็นเหมือนกับ “ปฏิมา”
อธิบายและขยายความพิษจากความรักอย่างแยบยล ไม่ว่าจะเป็นความรักของลี้มกโช้ว ไม่ว่าจะเป็นความรักของเซียวเล้งนึ่ง และรวมถึงความรักของเอี้ยก่วย
ตรงนี้กระมังที่เน้นคำร้องของบทเพลง “ถามไถ่ทั้งโลกหล้า”
ตรงนี้กระมังที่ขับเน้นให้เห็นความรักอันแน่วแน่และมั่นคงระหว่างเซียวเล้งนึ่งกับเอี้ยก่วยโดดเด่นขึ้นมาท่ามกลางการตรวจสอบอันเข้มข้นของแต่ละสถานการณ์
กระบวนการเหล่านี้แหละที่ทำให้ “เอี้ยก่วยเจ้าอินทรี” ยาวและยาว
ขณะเดียวกัน การชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ ภายในหุบเขาสิ้นไมตรีนั้นเองทำให้เรื่องแตกแขนงแยกกอออกไปอย่างมากมาย
เพราะนำพาเอาอึ้งย้ง นำพาเอาก๊วยพู เข้ามาเกี่ยวด้วย
ตลอดเวลาแห่งการอยู่ร่วมกับกิมลุ้นฮวบอ้วง ตลอดเวลาแห่งการเข้าไปในหุบเขาสิ้นไมตรี ตลอดเวลาแห่งการออกศึกและอาสาจะไปจับตัวก๊วยเจ๋งมาเป็นบรรณาการให้กับกุบไลข่าน เป็นห้วงแห่งการปฏิบัติในเชิงวิทยายุทธ์
แต่ที่สำคัญมากยิ่งกว่า คือ พัฒนาการในทางความคิด

ความยอดเยี่ยมไม่ว่าในเชิงวิทยายุทธ์ ไม่ว่าในเชิงรักแผ่นดินต้าซ้อง ไม่ว่าในเชิงความเสียสละอย่างถึงที่สุดของก๊วยเจ๋งนั้นเองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับเอี้ยก่วย
ถึงที่สุดแล้วก็มิอาจตัดใจทำร้ายก๊วยเจ๋งได้
ขณะเดียวกัน การได้ประสบพบกับก๊วยพู และ 2 พี่น้องตระกูลบู๊ก็สะกิดตะกอนแต่วัยเยาว์ให้กับเอี้ยก่วยอีกคำรบ 1
เป็นตะกอนที่รู้สึกต่ำต้อย เป็นตะกอนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ไยดี
เป็นตะกอนที่ทำให้เอี้ยก่วยต้องเข้าไปอยู่ในท่ามกลางเขาควายแห่งความขัดแย้งแย่งชิงในทางส่วนตัวโดยมีก๊วยพูเป็นตัวปลุกเร้า
อาการเบียดขบระหว่างก๊วยพูกับเอี้ยก่วยนี้เองที่กลายเป็นชนวน
เป็นชนวนก่อความขัดแย้งอย่างใหม่อันทำให้เอี้ยก่วยได้เหยียบบาทก้าวเข้าไปยังปริมณฑลใหม่ในการทบทวนและสร้างตัวตนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่อึ้งย้งคลอดก๊วยเซียงออกมาและถูกแย่งชิงไปโดยเอี้ยก่วยเพื่อหวังต่อรองกับหุบเขาสิ้นไมตรี
เพื่อช่วยเซียวเล้งนึ่ง เพื่อช่วยตนเองให้พ้นจากพิษดอกรัก

นับแต่นี้เป็นต้นไปจะรวบรัดสะบัดพลเรื่องราวของเอี้ยก่วยอย่างเป็นพิเศษ โดยเน้นในประเด็นตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างก๊วยพูกับเอี้ยก่วยถึงจุดเดือด
เป็นจุดเดือดอันเกิดจากความเข้าใจผิด
เป็นจุดเดือดอันส่งผลให้เอี้ยก่วยถูกตัดแขน และกลายเป็นจอมยุทธ์อินทรีแขนเดียวในกาลต่อมา จากนั้นเอี้ยก่วยก็ประสบเข้ากับพี่อินทรี และพี่อินทรีก็ลากดึงให้เอี้ยก่วยได้เข้าไปในสุสานกระบี่ของต๊กโกวคิวป่าย
ในวิกฤตกลับกลายเป็นโอกาสในการก้าวกระโดดสำหรับเอี้ยก่วย