เป้าหมาย การเมือง เป้าหมายของ โทนี่ วู้ดซัม สถานะ ‘ประยุทธ์’/กรองกระแส

กรองกระแส

 

เป้าหมาย การเมือง

เป้าหมายของ โทนี่ วู้ดซัม

สถานะ ‘ประยุทธ์’

 

ในที่สุด พื้นที่ทางความคิด ทางการเมืองของโทนี่ วู้ดซัม ก็พุ่งตรงเข้าใส่รัฐบาล และโดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างตรงตัว

ไม่มีอ้อมค้อม ไม่วกวน

ความจริง สังคมสัมผัสได้ในเส้นทางของโทนี่ วู้ดซัม ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่พื้นที่คลับเฮาส์ซึ่งตระเตรียมโดยกลุ่มแคร์ คิด เคลื่อน ไทย แล้วว่าเป้าหมายคืออะไร

เพียงแต่ในเบื้องต้น เสมอเป็นเพียงการปูพื้น สร้างอารมณ์ “ร่วม”

ร่องรอยนั้นสัมผัสได้จากบรรยากาศที่ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เริ่มจากการเรียกขานโทนี่ วู้ดซัม ว่าเป็น “ท่านนายกฯ” ซึ่งส่งผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งในทาง “ความคิด”

เพราะเท่ากับว่า โทนี่ วู้ดซัม ยังคงสดใสอยู่ใน “หัวใจ” ของ “ผู้พูด”

ขณะเดียวกัน เมื่อถึงกาละอันเหมาะสมหนึ่ง โทนี่ วู้ดซัม ก็เปิดตัวแขกคนสำคัญโดยการมาเยือนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างนุ่มนวล

นี่เท่ากับเป็นการผนึกพลังของ 2 พี่น้องแห่งตระกูล “ชินวัตร”

 

ต้องยอมรับว่า ความแหลมคมและคมชัดกระทั่งกลายเป็น “ยุทธศาสตร์” ในทางการเมืองมาจาก 2 ปัจจัยอันดำรงอยู่ภายในสังคมไทย

1 ปัจจัยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ต้องยอมรับว่าการทบทวน 7 ปีแห่งรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ทำให้ภาพของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความแจ่มชัด

แจ่มชัดใน “ความล้มเหลว” มิใช่ “ความสำเร็จ”

ความล้มเหลวห้วงแรกเป็นเวลา 5 ปีนับจากหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ความล้มเหลวห้วงหลังเป็นเวลา 2 ปีนับจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2564

โดยเฉพาะเมื่อประสบเข้ากับสถานการณ์ “โควิด”

สถานการณ์โควิดทำให้ความอ่อนด้อย ไร้วิสัยทัศน์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นที่ประจักษ์จากความทุกข์อย่างแสนสาหัสของประชาชน

ตัวอย่างก็คือ การไร้ความสามารถในการจัดหา “วัคซีน”

 

ความอ่อนด้อยในเชิงการบริหารหากเทียบกับ พล.อ.สรยุทธ์ จุลานนท์ หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาจไม่แตกต่างกันมากนัก

แต่ถ้าเทียบกับโทนี่ วู้ดซัม ก็เหมือนฟ้ากับเหว

ตรงนี้เองที่ฝีมือและความสามารถมีบทบาทอย่างแหลมคมในการทะลวงเข้าไปในความอ่อนด้อย สะเปะสะปะ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กลายเป็น “คำถาม” ในทางความคิด ในทางการเมือง

โยงไปยังความล้มเหลวของรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 โยงไปยังความล้มเหลวของรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

มองเห็นปัญหาและตัวตนของคนที่ร่วมกันก่อ ร่วมกันทำ

ด้านหนึ่ง จึงทำให้โทนี่ วู้ดซัม ได้วิเคราะห์จำแนกแยกแยะให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านหนึ่ง บทบาทของโทนี่ วู้ดซัม ในด้านเด่นเป็นคุณก็เข้ามาอยู่ในความรับรู้ของคนรุ่นใหม่

ตรงนี้เป็นอันตรายยิ่งกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

บทบาทของโทนี่ วู้ดซัม เมื่อประสานเข้ากับการจัดวางและตระเตรียมโดยกลุ่มแคร์ คิด เคลื่อน ไทย และแพร่กระจายไปผ่านเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยก็กลายเป็นพลัง

เป็นพลังบ่อนเซาะต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตระหนักในบทบาทและการปฏิเสธการดำรงอยู่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างหนักแน่นและจริงจัง

และนี่คือเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์ของโทนี่ วู้ดซัม