บทเรียน การเมือง จากปี 2516 จากปี 2535 ไม่สรุป ไม่หลาบจำ / กรองกระแส

กรองกระแส

 

บทเรียน การเมือง

จากปี 2516 จากปี 2535

ไม่สรุป ไม่หลาบจำ

 

จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร คิดอย่างไรเมื่อประสบกับกระแสต่อ ต้านและขับไล่ในทางการเมืองเมื่อเดือนตุลาคม 2516

คิดว่าต้องจับกุม คิดว่าต้องคุมขัง พวกที่ออกมา “ต้าน”

เพราะจอมพลถนอม กิตติขจร คือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขณะที่จอมพลประภาส จารุเสถียร คือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เช่นเดียวกับ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นเพียงผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์

แต่ก็เป็นบุตรจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นเขยจอมพลประภาส จารุเสถียร

อำนาจที่อยู่ในมือของจอมพลถนอม กิตติขจร อำนาจที่อยู่ในมือของจอมพลประภาส จารุเสถียร จึงเป็นอำนาจที่เบ็ดเสร็จมากด้วยพลานุภาพ

ยากที่จะคาดคิดว่าจะพังครืนลงได้ในเดือนตุลาคม 2516

 

ขณะเดียวกัน พล.อ.สุจินดา คราประยูร จะเคยคิดบ้างไหมว่าการลุกขึ้นมาอดข้าวของ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร เมื่อเดือนเมษายน 2535 จะส่งผลสะเทือนทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง

เพราะ พล.อ.สุจินดา คราประยูร มาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534

และรัฐธรรมนูญอันได้มาภายหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534 และยกร่างโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ มือกฎหมายชั้นเยี่ยมผู้มากด้วยความจัดเจน

ยิ่งกว่านั้น ยังมีอำนาจทางการทหารอันแข็งแกร่ง

เป็นอำนาจภายใต้กลุ่มนายทหารรหัส 0143 ที่ไม่เพียงแต่ยึดครองกองทัพบก หากแต่ยังยึดครองกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการทหารสูงสุด

และได้รับการหนุนเสริมจากพลังทางการเมืองครบครัน

ไม่ว่าจะจากพรรคสามัคคีธรรม ไม่ว่าจะจากพรรคชาติไทย ไม่ว่าจะจากพรรคกิจสังคม ไม่ว่าจะจากพรรคประชากรไทย ต่างยกมือให้ พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี

ไหนเลยจะคาดว่าการเคลื่อนไหวในเดือนพฤษภาคม 2535 จะสามารถโค่นลงได้

 

อํานาจรัฐเผด็จการ ไม่ว่าจะมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะมี พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี

มีลักษณะและวิถีดำเนินเหมือนกัน

นั่นก็คือแวดล้อมอยู่ด้วยอำนาจอันเบ็ดเสร็จ และอำนาจอันเบ็ดเสร็จนั้นเองที่เป็นตัวบ่อนทำลายอย่างร้ายกาจโดยคนที่ยึดกุมอำนาจไม่รู้ตัว

เพราะอำนาจนี้จะไม่ชอบการคัดค้าน ชอบแต่การยกยอปอปั้น

เพราะอำนาจนี้ต้องการเสียงสอพลอประเภทเซย์เยส ไม่ต้องการเสียงคัดค้านต่อต้าน ไม่อยากได้ยินคำว่าเซย์โน

จึงอึกทึกไปด้วยคำพูด ดีครับนาย สบายครับท่าน

ไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐเผด็จการโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐเผด็จการโดย พล.อ.สุจินดา คราประยูร

ในที่สุดก็มีชะตากรรมอย่างเดียวกัน นั่นคือถูกโค่นล้ม

 

บทเรียนในประวัติศาสตร์มีความเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์โลก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไทย ดังในกรณีของจอมพลถนอม กิตติขจร พล.อ.สุจินดา คราประยูร

เดือนตุลาคม 2516 เดือนพฤษภาคม 2535

เค้าลางบ่งชี้ตั้งแต่รัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 แต่ไม่สำเหนียก เค้าลางบ่งชี้ตั้งแต่เสร็จสิ้นรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2534 แต่ไม่สำเหนียก

ในที่สุดก็ถูกคลื่นแห่งมวลมหาประชาชนสาดซัดจนพังครืนราวประสาททราย