ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 26 ก.พ. – 4 มี.ค. 2564

ขอแสดงความนับถือ

 

“การซักฟอก” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

“ตำรวจ” ยังเป็นประเด็นที่ถูกนำมาอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน

สะท้อนว่า การปฏิรูปตำรวจ โดยเฉพาะหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

ไม่คืบหน้าไปไหน

ยังเป็นของร้อน ลวกไม้ลวกมือทั้งคนในและคนนอกที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา

เรื่องของตำรวจ จึงต้องอภิปราย ถกเถียงกันอีกยาว

 

พลิกไปที่หน้า 70 ของ “มติชนสุดสัปดาห์” ฉบับนี้

เรามีเรื่อง “ตำรวจ” มานำเสนอ

เป็นบทความขนาดยาว เรื่อง “การเดินทางของตำรวจไทย”

บทความนี้มีที่มาที่ไป น่าสนใจ

เนื่องด้วยเกี่ยวข้องกับ “เครือข่ายให้บริการนักโทษสากล”

เป็นเครือข่ายที่สนใจ ศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและตำรวจไทย

จึงได้สนับสนุนให้มี “คณะผู้ศึกษา” ศึกษาและเขียนบทความ “การเดินทางของตำรวจไทย” นี้ขึ้น

มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิรูปตำรวจ และกระบวนการยุติธรรมไทย

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการรักษาความสงบสุขของสังคมให้ก้าวหน้า มีความเป็นสากลเทียบเท่ากับอารยประเทศ

 

คณะผู้ศึกษา ที่นำมาสู่บทความนี้

“เครือข่ายให้บริการนักโทษสากล” ให้ข้อมูลว่า

“การศึกษาค้นคว้านั้นมีความยากลำบากและมีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก คณะศึกษาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีความวิริยะอุตสาหะ เห็นแก่ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ การศึกษาค้นคว้าจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ในระดับดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่ง ทางเครือข่ายจึงขอยกย่องและชื่นชมมาไว้ ณ โอกาสนี้”

ทั้งนี้ “มติชนสุดสัปดาห์” ขออนุญาตเรียกคณะศึกษารวมๆ เป็นนามปากกาว่า “นอกเครื่องแบบ”

และขออนุญาตนำบทความขนาดยาว ที่เครือข่ายได้พิมพ์เผยแพร่ไปเมื่อปลายปี 2563 มาพิมพ์เผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอีกครั้ง ใน “มติชนสุดสัปดาห์”

ภายใต้ความหวังของคณะผู้ศึกษา และ “เครือข่ายให้บริการนักโทษสากล”

นั่นคือ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ปฏิรูปตำรวจ และกระบวนการยุติธรรมไทยต่อไป

 

อนึ่ง เมื่อพูดถึงสิ่งใหม่ที่ “มติชนสุดสัปดาห์” ทยอยมานำเสนอต่อผู้อ่านโดยต่อเนื่องแล้ว

คงมิอาจไม่กล่าวถึงสิ่งใหม่ใน “ของดีมีอยู่” ได้

เพราะเป็นฉบับที่สองแล้ว ของการปรากฏตัวของ “ปราปต์ บุนปาน”

เป็นปราปต์ บุนปาน ที่เข้ามาสืบทอดเจตนารมณ์และภารกิจต่อจาก “ฐากูร บุนปาน”

“ปราปต์ บุนปาน” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย บริษัทมติชน

แน่นอน มิใช่คนแปลกหน้าของ “มติชนสุดสัปดาห์” แต่อย่างใด

ตรงกันข้าม เป็น “ฟันเฟือง” รุ่นใหม่ ที่มีบทบาทในมติชนสุดสัปดาห์มาหลายปี

ทั้งในรูปแบบ “สื่อกระดาษ”

และในรูปแบบแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและดิจิตอลมีเดียของมติชนสุดสัปดาห์มาอย่างต่อเนื่อง

ปราปต์ บุนปาน จบปริญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยาและการเมืองวัฒนธรรม โกลด์ สมิธส์ คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน

ถือเป็น “พลังรุ่นใหม่” ที่จะมายืนยันและตอกย้ำถึง “ของดี” ที่ “มีอยู่”

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : อำนาจ ต่อรอง “ประชาธิปัตย์” ในสถานการณ์ การปรับครม.
บทความถัดไปสรุปข่าวมติชนสุดสัปดาห์