กรินทร์ จิรัจฉริยากูล : เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ

เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ Black Baza Avicada Leuphotes

เหยี่ยวประจำถิ่น 2 ชนิดของไทย มีหงอนดำยาวตั้งชี้ ลำตัวดำและขาว

หน้าอกมีแถบดำต่อกับแถบน้ำตาล 3-4 แถบเรียงกัน

เหยี่ยวอพยพจะมีแถบสีน้ำตาลมากกว่า

เดือนตุลาคมทุกปี จะมีเหยี่ยวกิ้งก่าดำบินผ่านจังหวัดชุมพรลงใต้มากที่สุดในโลก มีเหยี่ยวนักล่านับแสนตัว อพยพจากเหนือลงมาทางอินโดนีเซียผ่านจุดนี้

กลายเป็นสถานที่ดูเหยี่ยวอพยพที่เด่นสุด ที่นักดูนกทั่วโลกสนใจ