สรุปข่าวในประเทศ

หน้ากากผ้า - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ร่วมรณรงค์ใช้หน้ากากผ้าและหน้ากากทางเลือก ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม

กรมสมเด็จพระเทพฯ

ทรงประสบอุบัติเหตุ

เมื่อเวลา 19.42 น. วันที่ 11 มกราคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

“ชวน” ตั้งแล้ว 11 กก.สมานฉันท์

ส.ส.ก้าวไกลวิจารณ์ส่อล้มแต่ต้น

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้ลงนามในประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ โดยระบุว่า ตามที่มีประกาศรัฐสภาเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีกรรมการจำนวน 21 คน และบัดนี้ รัฐบาล ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ว. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์แล้วอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสี่ ประธานรัฐสภาจึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการสมานฉันท์ 1.พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล 2.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 3.นายนิโรธ สุนทรเลขา 4.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 5.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ 6.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 7.นายสุริชัย หวันแก้ว 8.นายวันชัย วัฒนศัพท์ 9.นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง 10.นายนิรุต ถึงนาค 11.นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง และให้ข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภา ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสมานฉันท์ ดังนี้ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ นายณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ นายศตพล วรปัญญาตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ

ด้าน น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความแสดงความเห็นว่ากรรมการสมานฉันท์ไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม ดูแล้วก็ไม่ค่อยเอื้อต่อการปรองดองอย่างแท้จริง แค่เริ่มต้นก็ดูเหมือนจะล่มแล้ว และยิ่งเมื่อรัฐยังไม่หยุดคุกคาม ไล่จับ ไล่ฟ้องผู้เห็นต่าง ตั้งข้อหากับผู้ชุมนุมโดยไร้หลักแห่งความยุติธรรม และนี่ไม่ใช่บรรยากาศของการสร้างความปรองดอง

 

 คาด กกต.เคาะ 28 มี.ค.

 เลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาเทศบาล

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 12 มกราคม มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า หากได้รับแจ้งจาก ครม.อย่างเป็นทางการแล้วจะประชุมเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง รวมถึงกำหนดวันที่จะเลือกตั้ง ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นระหว่างสำนักงาน กกต.และกระทรวงมหาดไทย จะมีการเสนอให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ โดยกำหนดไว้ 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 28 มีนาคม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กกต.ยังติดปัญหาเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จอีก 4 แห่งใน 2 จังหวัด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องแนวเขตก่อนหน้านี้คือ เทศบาลตำบลปากน้ำ เทศบาลเมืองบางริ้น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากำหนดเขตปกครองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดดำเนินการแบ่งเขต รับฟังความคิดเห็นประชาชน และเสนอรูปแบบขึ้นมาให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัย ซึ่งแต่ละขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควร กกต.จึงต้องรอการดำเนินการแบ่งเขต และประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 4 แห่งนี้ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและกำหนดวันที่จะเลือกตั้ง

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่ กกต.จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมเป็นวันเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นทั้งหมด 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

 

 รัฐบาลเปิด 5 ช่องทางรับข้อมูล

บ่อน-ค้าประเวณี-แรงงานผิด กม.

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บัญชีทวิตเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี หรือ PMOC เผยแพร่ช่องทางแจ้งเบาะแสตรงถึงนายกรัฐมนตรี กรณีพบการกระทำผิด หรือการปล่อยปละละเว้นการกระทำผิดกฎหมาย บ่อน ค้าประเวณี แรงงานผิดกฎหมาย ฯลฯ อันเป็นสาเหตุการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยช่องทางการให้บริการ/สถานที่ มีทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ 1.สายด่วนรัฐบาล โทร. 1111 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 2.ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 3.เว็บไซต์ www.1111.go.th ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 4.Mobile Application PSC 1111 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในระบบ Android และ IOS 5.จุดบริการประชาชน 1111 ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ถึงวันศุร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสืบสวนบ่อนการพนัน ว่า ขณะนี้ได้ตั้งกรรมการบางส่วนแต่ยังไม่ครบ เพราะจะมี 2 ชุด ตามที่นายกฯ แถลงไปคือแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายคนเข้าเมือง และชุดบ่อนการพนัน ซึ่งแต่ละชุดจะใช้กรรมการไม่กี่คน โดยไปตั้งคณะอนุกรรมการเอา เพราะคณะกรรมการไม่ใช่ผู้ไปสอบสวนไปจับ แต่เป็นผู้ไปรับเรื่องร้องเรียนชี้เบาะแส และช่วยกำกับ

เพราะบ่อนก็ดี แรงงานผิดกฎหมายก็ดี ต้องลงไปจับ กรรมการเขาไม่ใช่เจ้าพนักงานจะไปจับเองไม่ได้ ต้องจี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

บทความก่อนหน้านี้5 ที่สุด ในกระทรวงคมนาคม 2563 “ฮุบรวบ-เน้นพรรค-โปรเจ็กต์อืด”
บทความถัดไป“พุทธิพงษ์” ลุยแจ้งความเอาผิดโพสต์หมิ่นสถาบัน พบเพจ”แนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ” “ปวิน” โดนอีก ขอคำสั่งศาลลบ 136ข้อความ