“ความเชื่อมั่นในรัฐบาลยังมีสูง” ?

ไม่ไว้ใจฝ่ายค้าน

น่าสนใจยิ่งเมื่อคำถามของ “นิด้าโพล” ล่าสุดออกมามีเป้าหมายตามชื่อเรื่องที่ทำสำรวจว่า “คุณไว้วางใจฝ่ายค้านหรือไม่”

เป็นการสำรวจหลังการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ” ซึ่งผลออกมาว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโหวต “ไว้วางใจ” ผู้ที่ถูกยื่นอภิปรายอย่างท่วมท้น ในขณะที่ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่แสดงออกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่รับไม่ได้ต่อการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีชุดนี้

มีหลายประเด็นที่ความเสื่อมศรัทธาเกิดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลอย่างที่สภาผู้แทนราษฎรไว้วางใจหรือไม่ ดูน่าจะเป็นคำตอบที่ผู้คนใคร่รู้ ด้วยเหตุนี้เองเมื่อ “นิด้าโพล” เลือกสำรวจ “ความไว้วางใจที่มีต่อฝ่ายค้าน” จึงน่าสนใจยิ่ง

ว่าเกิดอะไรขึ้น “นิด้าโพล” จึงคิดว่าเป็นหัวข้อที่ควรใส่ใจ

“หลังอภิปราย ท่านคิดว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดที่มัดรัฐบาลจนดิ้นไม่หลุดหรือไม่” เป็นคำถามที่ร้อยละ 32.02 ตอบว่ามี ขณะที่ร้อยละ 44.90 ตอบว่ามีข้อมูล แต่ไม่เด็ดพอที่จะมัดจนดิ้นไม่หลุด ร้อยละ 14 ตอบว่าไม่ดีพอ ที่เหลือไม่ตอบ

มีคำถามที่น่าสนใจยิ่งที่ว่า “เชื่อหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยมีข้อตกลงพิเศษกับรัฐบาลในการทำให้รัฐมนตรีบางรายไม่ต้องถูกอภิปราย” ซึ่งคำตอบคือ ร้อยละ 10.05 ตอบว่า “เชื่อมาก” ร้อยละ 23.16 “ค่อนข้างเชื่อ” ร้อยละ 27.63 “ไม่เชื่อ” ร้อยละ 30.75 ไม่เชื่อเลย ที่เหลือไม่ตอบ

และตามด้วยคำถามปิดท้ายที่ว่า “ไว้วางใจการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจการทำงานของรัฐบาลหรือไม่” ร้อยละ 26.26 ยัง “ไว้วางใจมาก” ร้อยละ 34.92 ค่อนข้างไว้วางใจ แต่มีร้อยละ 22.26 ที่ไม่ค่อยไว้วางใจ และร้อยละ 13.78 ไม่ไว้วางใจเลย

แม้ผลส่วนใหญ่ยังไว้วางใจฝ่ายค้าน แต่มีไม่น้อยที่ตอบในเชิงไม่เชื่อ

อย่างที่บอก ทั้งที่หากตรวจสอบกระแสความรู้สึกนึกคิดในโลกออนไลน์ที่ประชาชนแสดงออกมาโดยตรงแล้วจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นไปในทางว่า “ข้อมูลหลายเรื่องของฝ่ายค้านหนักแน่น” และเปิดโปงได้ชัดเจน ไม่ว่าเรื่อง IO ที่ใช้งบประมาณรัฐมามุ่งสร้างความแตกแยกให้คนในชาติ หรือเรื่องราวของนักโทษออสเตรเลียคดียาเสพติดที่รัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นการขน “แป้ง” จนผู้คนเกิดอาการส่ายหน้ากันทั่วประเทศ

ผลของ “นิด้าโพล” ออกมาในทางข้อมูลฝ่ายค้านยังไม่เด็ดพอ และไม่เชื่อว่าฝ่ายค้านมีนอกมีในกับรัฐบาลในการอภิปรายครั้งนี้

ย่อมเป็นการสรุปไปในทางฝ่ายค้านทำงานอย่างเต็มที่แล้ว ไม่ซูเอี๋ยอะไร เพียงแต่ไม่หนักแน่นพอที่จะทำอะไรรัฐบาลได้

ความหมายในทางกลับกันของโพลนี้คือ “ความเชื่อมั่นในรัฐบาลยังมีสูง”

บทความก่อนหน้านี้สุจิตต์ วงษ์เทศ : เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ ถกสธ.ระดมสมองแก้โควิด ยกมาตรการเข้ม ทุกประเทศเข้าไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์