กระแส #Savethanathorn ที่ชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

กระแส #Savethanathorn และอนาคตใหม่หลังเลือกตั้งไม่เพียงแต่การเมืองที่ กทม. แต่มันยังส่งผลที่ชายแดนใต้เช่นกัน อะไรคือที่มา

สาเหตุและจะส่งผลต่อการเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ผู้คนมีความเห็นต่างจากรัฐสูงอยู่แล้วอย่างไร

ผู้เขียนรวบรวมทัศนะต่างๆ ที่เป็นตัวแทน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาสังคมดังนี้

หนึ่ง นโยบายโดนใจคนชายแดนใต้

นายอติรุจ ดือเระ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

ในฐานะคนที่เคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้มองอนาคตใหม่ว่าสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองให้เกิดขึ้นในพื้นที่อยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะแนวคิดและอุดมการณ์ที่สอดรับกับความคิดของคนรุ่นใหม่

ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ที่เลือกพรรคอนาคตใหม่แทบไม่ได้มองตัวผู้สมัครในระดับเขตเป็นหลัก ทว่าหัวหน้าพรรคอย่างคุณธนาธรกลับส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากกว่า

ประเด็นสำคัญอีกประการคือการนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มุ่งใช้การเมืองแทนที่การทหาร นโยบายการผดุงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งการใช้เศรษฐกิจและการศึกษาในการขับเคลื่อน

หรือแม้กระทั่งนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เห็นท่าว่าจะตอบโจทย์ต่อนักทำงานภาคประชาสังคม ปัญญาชนผู้เคลื่อนไหวประเด็นความขัดแย้ง รวมถึงนิสิตนักศึกษาในพื้นที่อยู่ไม่น้อย

กระนั้นเกมการเลือกตั้งของรัฐไทยในครั้งนี้ก็ดูจะหาหนทางปิดกั้นการขึ้นสู่อำนาจของธนาธรและพรรคอนาคตใหม่เช่นกัน มีทั้งการใช้ช่องทางกฎหมายไปจนถึงการปลุกผีธนาธรหรือผีปิยบุตรให้คนในสังคมเกิดอาการผวา

เส้นทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่ต้องการทหารเข้ามายุ่งเกี่ยว ผ่านนโยบายของพรรคอนาคตใหม่จึงวางอยู่บนเส้นแห่งความเป็นไปได้และไม่ได้

ทั้งนี้ คงต้องจับตามองต่อไปว่าพรรคนี้จะขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองหรือถูกตัดแข้งตัดขาให้หยุดเดินเกมเสียก่อน

ที่สำคัญนโยบายพรรคอนาคตใหม่สอดคล้องกับพื้นที่ทางการเมืองที่คนเห็นต่างจากรัฐรวมทั้งมวลชนส่วนใหญ่เรียกร้อง ดังที่นายปรัชญา เกียรติว่าโร๊ะ – ผู้สื่อข่าวและนักเขียนอิสระจาก The Pen ได้สะท้อนว่า ธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ หาเสียงโดยชูอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย เน้นความเท่าเทียมทางสังคมของผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย, กล้าพูด กล้าวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างทางการเมืองไทยที่มีปัญหา กล้าพูด กล้าวิพากษ์วิจารณ์อุดมการณ์รัฐราชาชาตินิยมไทยที่กดข่มคนชายแดนใต้ที่เรียกตัวเองว่า ปาตานี ด้วยการเสนอให้ปัญหาปาตานีแก้ด้วยแนวทางการเมือง

กล้าประกาศในการนำทหารออกจากพื้นที่ชายแดน

อุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ น่าจะส่งผลให้อิสรภาพ เสรีภาพทางการเมืองมีมากขึ้นในปาตานี/ชายแดนใต้

มีการนำเสนอความหวังของการกระจายอำนาจทางการเมือง นำเสนอความหวังของการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ

ทัศนะทั้งอติรุจ ดือเระ และปรัชญา เกียรติว่าโร๊ะ สอดคล้องกับทัศนะ ดร.สามารถ ทองเฝือ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ซึ่งสรุปสั้นๆ แต่ได้ความหมายครอบคลุมคือ อนาคตใหม่นั้น นโยบายของพรรคนี้ โดนใจวัยโจ๋, pr (ประชาสัมพันธ์หรือนำเสนอ) ได้ดีเหมาะกับยุคสมัย

คือใช้ สื่อ social media