ดอกเบี้ย “ธุรกิจ SMEs” อาจมีตัวช่วยลดได้ หากพึงใช้ “ดิจิตอล แบงกิ้ง”

ธุรกิจ SMEs กับบริการ จาก “ดิจิตอล แบงกิ้ง”

บทความของนันทวัลลิ์ ถิรธนาพงศ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า

ในโลกยุคดิจิตอลการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง Mobile banking และ Internet Banking เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธุรกิจ SMEs ลดลงได้

โดยนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของแบงก์ในการจัดการเงินสด การบริหารสาขาและพนักงานแล้ว ยังจะช่วยทำให้แบงก์มีข้อมูลมากเพียงพอในการพิจารณาให้สินเชื่อ

โดยเฉพาะหากเป็นลูกหนี้ที่ดีที่ชำระหนี้ให้กับแบงก์อยู่ทุกงวด

เพราะแบงก์สามารถนำข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน การเดินบัญชี การโอนเงิน ตลอดจนการซื้อขายต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

สามารถแยกแยะลูกหนี้ที่ดีออกจากลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระคืนหนี้ ซึ่งก็จะทำให้แบงก์สามารถคิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้ได้ถูกลง โดยเฉพาะกับลูกหนี้ที่สามารถชำระคืนหนี้อย่างสม่ำเสมอได้

อีกทั้งยังสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจ SMEs ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีเงินเดือนประจำ หรือประชาชนที่ไม่มีหลักประกันในการขอกู้จากแบงก์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากแบงก์จะมีข้อมูลมาประเมินรายได้ พฤติกรรมและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าได้ดีกว่ายุคที่ยังมีการใช้เงินสดเป็นหลัก โดยอาจใช้ข้อมูลที่ร้านค้า แท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์ได้รับเงินจากลูกค้าผ่าน QT code เป็นหลักฐาน

ปัจจุบันสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจขนาดกลางและย่อมอยู่ที่ร้อยละ 4.37

บทความก่อนหน้านี้เราจะถอดคำที่มาจากภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง ?
บทความถัดไปสารพัดประโยชน์ของ “โมกแดง” ช่วยขับเลือด แก้โรคบิด อ่านวิธีและสรรพคุณ