“มติชน อวอร์ด”กลับมาอีกครั้ง! ร่วมประกวด “เรื่องสั้น-กวีนิพนธ์” ชิงรางวัลกว่า 3 แสนบาท!

ประกวด เรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ กวีนิพนธ์
รางวัล ‘Matichon Award 2016’

กติกาการประกวด

1. ประเภทเรื่องสั้นทั่วไป ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
2. ประเภทเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ เนื้อหาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกสาขา พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้า A4
3. ประเภทกวีนิพนธ์ ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา มีฉันทลักษณ์หรือไม่มีฉันทลักษณ์ก็ได้ พิมพ์เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกประเภทต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อน
5. ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ส่งงานเข้าประกวด ทั้งอายุ วัย เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลำเนา ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้สูงสุดทั้ง 3 ผลงาน 3 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
6. เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559-30 เมษายน 2559
7. มติชนสุดสัปดาห์ จะคัดเลือกเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ที่เข้ารอบ เพื่อตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2559 จากนั้นจะรวบรวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดให้คณะกรรมการตัดสินว่าเรื่องสั้นใด กวีนิพนธ์ใด ควรจะได้รับรางวัล โดยจะประกาศผลให้ทราบต่อไป

วิธีการส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานต้องระบุ : 1.นามปากกา 2.ชื่อจริง 3.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 4.โทรศัพท์ 5.อี-เมล
มายัง : กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ เลขที่ 12 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดรางวัลมติชน) หรือ [email protected]

รางวัล

เรื่องสั้นทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

กวีนิพนธ์
รางวัลชนะเลิศได้ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท