นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ‘อนาคตทางการเมือง’ ไม่มีอะไรใหม่…

‘อนาคตทางการเมือง’
ที่คสช.และบริวารพูดถึงนั้น ไม่มีอะไรใหม่…

ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ
เป็นสภาพทางการเมือง
ที่ได้ผ่านพ้นไปในอดีตกาลนานไกลแล้ว
คืออดีตในช่วงที่ชนชั้นนำ
ยังสามารถควบคุมการเมืองมวลชนได้เด็ดขาด

 

ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์
บทความ ‘อดีตในอนาคต’
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19 ก.พ. 59

บทความก่อนหน้านี้พิศณุ นิลกลัด : 2 : คำตอบจาก เอรียา จุฑานุกาล (จบ)
บทความถัดไปการ์ตูนที่รัก : Gulliver’s Travels เมืองคนดี