สุจิตต์ วงษ์เทศ : ผมไม่ใช่นักวิชากา

ผมไม่ใช่นักวิชาการของประเทศ
เพราะไม่เคยรับราชการเป็นอาจารย์
เป็นเพียงนักเก็บงานวิชาการและนักหนังสือพิมพ์

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ
โนักประวัติศาสตร์, นักโบราณคดี
(10 ก.ค. 59)