ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2567 – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ

นาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นแก่คนในสังคม รวมถึง “กลุ่มผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณค่าและเป็นศูนย์รวมความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  โดยได้ดำเนินโครงการหลากหลายที่เน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ อาทิ โครงการหาย (ไม่) ห่วง – ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ในการทำสายรัดข้อมือ (Wristband) ที่มี QR Code นวัตกรรมติดตามผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงพลัดหลง และหายออกจากบ้าน ให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยแล้ว  โครงการเน็ตทำกิน – เสริมความรู้และยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การทำตลาดออนไลน์ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัยที่เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการรู้ทันโลกออนไลน์ – เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้ผ่านหลักสูตร “รู้ทันโลกออนไลน์” จากทรูปลูกปัญญา เพื่อรู้จักวิธีป้องกันภัยไซเบอร์ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งการได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้างสรรค์โครงการเพื่อผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ร่วมกันต่อไป”