ทรู จัดงานมอบรางวัลภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565 – 2566

 

กระทรวงทรัพยากรฯ ซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานมอบรางวัล พร้อมเชิญชวนสัมผัสคุณค่าของธรรมชาติและสัตว์ป่า ในนิทรรศการภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2565 – 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 21 เมษายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ 4 เมษายน 2567 – มุ่งมั่นเดินหน้าปลูกจิตสำนึกเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศ สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและป่าไม้ ผ่านการประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 29  วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์
โดยการดำเนินงานของ ซีพีเอฟ ซีพีออล์ และทรู คอร์ปอเรชั่น
จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ‘ ประจำปี 2565 – 2566 รางวัลเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่ายอันทรงคุณค่าประจำปี 2565 และ ปี 2566 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  และดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพมหานคร โดยผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศในปี 2565 และ ปี 2566 มีดังนี้

  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
    สยามบรมราชกุมารี
     

ประจำปี 2566 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์มีค่า ภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า
นายธีรพงศ์ เพ็ชร์รัตน์ เจ้าของภาพ “ศึกชนช้าง”

ประจำปี 2565 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์มีค่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
นายปฤษฎิ์ เก่งสูงเนิน เจ้าของภาพ “More than Dream”

  • ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ประจำปี 2566 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณ ภาพถ่ายระยะใกล้
นายศราวุฒิ ทองเมือง เจ้าของภาพ “Hoar Frost”

ประจำปี 2565 ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณ ภาพทิวทัศน์
นายสุชาติ เกื้อทาน เจ้าของภาพ “ไออุ่นแห่งขุนเขา” 

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการพิจารณาจากภาพถ่ายที่สื่อความหมายภายใต้แนวคิด ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์ และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์มีค่า กับประเภทป่ามีคุณ และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลทั่วไป และระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ ในปี 2565 และปี 2566 มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 1,126 คน รวม 4,041 ภาพ เป็นการตอกย้ำ และสร้างความตระหนัก ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าอันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติให้ยั่งยืนสืบไป

 

ทั้งนี้ โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ได้รับความสนใจจากผู้รักการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ร่วมส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก จนได้ภาพที่ชนะการประกวดที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งภาพทั้งหลายเหล่านี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำไปเผยแพร่ให้ความรู้ และผลิตเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ รวมถึงสื่อโซเชียลต่าง ๆ  อีกทั้งยังนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือภาพและปฎิทินชุด ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ อีกด้วย และนอกจากนี้ยังได้นำภาพถ่ายอันทรงคุณค่าส่งต่อความงดงามเพื่อปลูกความรู้ ปลูกใจรักธรรมชาติให้กับเยาวชน ประชาชนคนไทย ในคลังความรู้ และสื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญาอีกด้วย  พร้อมกันนี้ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจากการประกวดฯในปี 2565 และปี 2566 มาจัดนิทรรศการภาพถ่ายบริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 และผนังโค้ง ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 21 เมษายนนี้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรูปลูกปัญญา โทร. 02-858-6378 หรือ Facebook Fanpage : สัตว์มีค่าป่ามีคุณ /IG : cp_photocontest หรือ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0-2579-6666 ต่อ 1641-2