ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ร่วมเสวนา “สีสันแห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน “

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ ห้อง auditorium อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)ได้จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “สีสันแห่งปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน ” ซึ่ง ดร. วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้รับเชิญร่วมการเสวนาในหัวข้อ “การอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยได้พูดถึงมิติด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
นอกจากนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการกฤษฎีกา
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
อนุกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย