รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.. 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.. 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) รางวัลแห่งเกียรติยศของวงการอุตสาหกรรมไทย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นครั้งที่ 29 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในแต่ละด้าน มารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี    เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกบริษัท ที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมาร่วมงานพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ณ ห้องมัฆวารรังสรรค์ สโมสรทหารบก  ตลอดงานได้มีการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลทางสถานีโทรทัศน์ NBT

ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักของการจัดงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จและเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.. 2564

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ในปีนี้ คือ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  37 รางวัล  และ รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น  25 รางวัล รวมทั้งสิ้น 63 รางวัล

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวตกรรม เพื่อความมั่นคงของอุตสาหกรรมไทยต่อไป