เพื่อประโยชน์สาธารณะ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.ดร.วิเชียร ชุบไธสง อดีตอุปนายกสภาทนายความฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5 ว่าที่พันตรี ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา นายศุภวิทย์ คำธิตา อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดลำพูน นายมนตรี สามารถ ประธานชมรมทนายความจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทนายความจังหวัดลำพูน เข้าพบนายจิรวุฒิ จินดามณีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เพื่อมอบชุดคอมพิวเตอร์สำหรับห้องทนายอาสา และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท สำหรับจัดซื้อหลอดฆ่าเชื้อ UVC ไว้ใช้ที่ศาลจังหวัดลำพูน ต่อไป