พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยอยู่แฟลต สน.บางชัน

ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่าน ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ที่ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา  พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 และ รอง ผบก.น.4 ทุกท่าน  จึงได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยอยู่แฟลต สน.บางชัน  โดยมีข้าราชการตำรวจ สน.บางชัน และครอบครัว เข้ารับมอบถุงยังชีพ  จำนวน 105 คน  ในวันจันทร์ที่ 15 ก.พ. 2564  เวลา  09.00 น. ณ แฟลต สน.บางชัน

ซึ่ง พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 ได้กล่าวกับข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ที่มารับถุงยังชีพว่า “เราจะอิ่มหิวทุกข์สุขไปด้วยกัน”  โดยที่มาของโครงการนี้เป็นแนวคิดของ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 หรือ (ผู้การแพะ)  ซึ่งเป็นลูกตำรวจและเติบโตมาจากพักอาศัยอยู่แฟลตตำรวจมาตลอด จึงทำให้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแฟลตที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจให้สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย

ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตั้งแต่มารับตำแหน่ง ผบก.น.4 ท่าน พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น  (ผู้การแพะ) ได้ออกสำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารที่พักของข้าราชการตำรวจ สน.ต่างๆ ที่อยู่ในสังกัด  บก.น.4 เป็นประจำ และได้มอบนโยบายให้แต่ละ สน.ให้ดูแล รักษาความสะอาดและปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารทั้งสถานที่ทำการและที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจให้สะอาดและถูกสุขลักษณะอนามัย และจากการไปตรวจความเรียบร้อยของแฟลต สน.ต่างๆ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครอบครัวตำรวจและลูกหลานที่พักอาศัยอยู่ ทำให้ทราบถึงปัญหาและความเป็นอยู่ จึงได้มีแนวคิดโครงการตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการ และพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

 

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมทั้งกำกับดูแลการออกรางวัลให้เป็นไปตามขั้นตอน อย่างโปร่งใส