กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 22-28 พ.ค. 62 นี้

กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 22-28 พ.ค. 62 นี้
     นายพรพจน์ เพ็ญพาส เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2562 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยจะมีเปิดการจัดมหรสพสมโภชฯ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งทุกจังหวัดจะรับสัญญาณการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ MCOT และ NBT เพื่อดำเนินพิธีการในส่วนภูมิภาคไปพร้อมกับในส่วนกลาง
     นายพรพจน์ เพ็ญพาส กล่าวต่อว่า ในส่วนของการกำหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด โดยได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ที่ได้มีการอนุรักษ์ และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย เช่น
     – ภาคเหนือ : ฟ้อนราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา เป็นต้น
     – ภาคกลาง : การบรรเลงมหกรรมดนตรีไทย การแสดงกลองยาว และการแสดงของไทยทรงดำ เป็นต้น
     – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การแสดงหมอลำ ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย และคณะ การแสดงจากสมาคมญวน และการแสดงโปงลางของสถาบันการศึกษา เป็นต้น
     – ภาคใต้ : การแสดงวงออเคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสตร้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ โนราคณะไข่เหลี่ยม วิเชียรศรชัย หนังตะลุงคณะไข่นุ้ย และการแสดงพื้นบ้านโนราห์ รองเง็ง เป็นต้น
     นายพรพจน์ เพ็ญพาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภชฯ ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคน
บทความก่อนหน้านี้รองอธิบดีฯ สมหวัง พบ Young OTO โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด online
บทความถัดไปแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019