กปภ.ภูเก็ต ยืนยันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้

กปภ.ภูเก็ต ยืนยันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาภูเก็ต ให้ความมั่นใจกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตว่าสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติแล้ว หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ตว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาภูเก็ต มีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาภูเก็ต ได้ประกาศแผนสลับพื้นที่ส่งจ่ายน้ำในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดฤดูแล้งนี้และส่งกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด หลังจากพบว่าแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาภูเก็ต ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ปริมาณน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับไม่มีฝนตกเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำเป็นระยะเวลานาน

ล่าสุด กปภ.สาขาภูเก็ต ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ตแล้วว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ที่จัดสรรให้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีเพียงพออย่างแน่นอน กปภ.สาขาภูเก็ต จึงยกเลิกแผนส่งจ่ายน้ำแบบสลับพื้นที่ พร้อมติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชนหากต้องเผชิญปัญหาภัยแล้ง

นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเก็ต  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้” โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพียงคนละเล็กละน้อยก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ไปยาวนาน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาภูเก็ต โทร. 0-7631-9173 หรือ PWA Contact Center 1662

บทความก่อนหน้านี้‘ศิโรตม์’ ประท้วง คำสั่งระงับออกอากาศ ลั่น เอาเสรีภาพคืนมา เอาอำนาจเถื่อนคืนไป
บทความถัดไปชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยผลจากการศึกษา ชี้ องค์กรและธุรกิจทั่วโลก ได้รับผลประโยชน์เต็มๆ จากการปฏิรูปสู่ดิจิทัล