“ปานเทพ” เผย “ปชป.” ส่งความเห็นในรูปแบบตั้งคำถาม ให้กมธ.กัญชาฯแปรญัตติ งง ไม่รู้จะใส่ข้อมูลตรงไหน

“ปานเทพ” เผย “ปชป.” ส่งความเห็นในรูปแบบตั้งคำถาม ให้กมธ.กัญชาฯแปรญัตติ งง ไม่รู้จะใส่ข้อมูลตรงไหน แนะให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ…. สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกมธ. ทำเรื่องไปยังพรรคการเมืองเพื่อขอความเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขรวมถึงทบทวนเนื้อหาตามที่สภาฯ มีมติให้ถอนร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ออกจากวาระพิจารณา เพื่อให้กมธ.ทบทวน ว่า ขณะนี้มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เพียงพรรคเดียวที่เสนอความเห็นกลับมายังกมธ.ฯ ส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.) ยังไม่มีการเสนอความเห็นมา

นายปานเทพ กล่าวต่อว่า ในความเห็นของตนเห็นว่า หนังสือของพรรคปชป. ที่เสนอให้กมธ.ฯ นั้น ไม่ใช่การเสนอความเห็น หรือคำแปรญัตติที่กมธ. สามารถนำไปทบทวนได้ แต่เป็นการเสนอรายละเอียดในเชิงตั้งคำถาม เช่น ควรปลูกหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่กมธ. ได้หาคำตอบเพื่อคลี่คลายในแต่ละประเด็นแล้ว ทั้งนี้ ตนมองว่าปชป.ต้องทำหน้าที่ เสนอคำแปรญัตติเพิ่มเติมว่าจะให้กมธ. พิจารณาคำแปรญัตติมาตราใดหรือแก้ไขมาตราใด อย่างไรหรือไม่ ไม่ใช่เสนอความเห็นในลักษณะตั้งคำถาม ส่วนกมธ.จะพิจารณาในความเห็นที่เสนอมาอย่างไรในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ จะมีการประชุมกมธ. ก็ต้องนำมาพิจารณาและหาข้อสรุป