‘หมอชลน่าน’ ย้ำแม้ต่อให้องค์ประชุมครบวันนี้ ร่าง กม.ถูกคว่ำกลางสภา

‘หมอชลน่าน’ ชี้หากองค์ประชุมครบวันนี้ ร่าง กม.ถูกคว่ำ ลั่นหากจะกลับเป็นบัตรใบเดียว สามารถทำทันในสมัยประชุมนี้-สมัยหน้า เชื่อ กม.ที่สะท้อนการมอบอำนาจ ปชช.ดีที่สุด

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้มาลงชื่อ 241 คน ซึ่งองค์ประชุมคือ 364 คน ดูแนวโน้ม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหากเลยเวลานัดหมายไป 30 นาทีออกไป ต้องประกาศเลื่อนประชุมออกไป แต่หากองค์ประชุมครบในวันนี้เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกคว่ำกลางสภา เพราะมีหลายพรรคไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึงแนวโน้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปเป็นบัตรใบเดียวได้หรือไม่กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า ความเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก เพราะสมัยประชุมนี้จะปิดในวันที่ 19 กันยายน และจะเปิดอีกครั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน และจะปิดอีกครั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากเร่งดำเนินการในสมัยประชุมที่เหลืออยู่ ไม่ว่าจะสมัยประชุมนี้ หรือสมัยหน้าก็สามารถทำได้

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยหรือไม่ที่จะกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรค พท.แสดงเจตนารมณ์มาโดยตลอดว่าระบบเลือกตั้งสะท้อนการมอบอำนาจของประชาชน เพราะเป็นกลไกมอบอำนาจจากประชาชนสู่ผู้แทน ซึ่งเป็นประชาธิปไตยระบบตัวแทน ฉะนั้น อะไรที่สะท้อนการมอบอำนาจทางตรงดีที่สุด แต่อะไรที่ซับซ้อนที่มีความยาก มีความบิดเบือนบิดเบี้ยวไม่ได้เป็นการมอบอำนาจประชาชน ไม่ว่าการใช้บัตรเลือกตั้งแบบไหนก็ขอให้หลักเกณฑ์การมอบอำนาจของประชาชน ซึ่งเราในฐานะเสียงข้างน้อยพยายามสู้ในหลักการ

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า หากกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ภาพในสภาที่เห็นก็จะสะท้อนว่าเป็นการทำลายระบบรัฐสภาและประชาธิปไตยอย่างชัดเจน หากเราไปตกอยู่ในวังวนนั้นเราก็จะไม่มีระบอบประชาธิปไตย หรือมีก็แต่เปลือกที่เขามอบให้ ทั้งนี้ เราคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับบัตรเลือกตั้งใบเดียว แต่หากจะกลับไปต้องมีกติกามารองรับ ทั้งเรื่องวิธีการคำนวณต้องให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชน