อนามัยโลก คาดยอดดับจริงโควิดโลกเกือบ 15 ล้าน

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกที่แท้จริง จะสูงถึงเกือบ 15 ล้านคน หรือเกือบ 3 เท่าของตัวเลขที่พูดถึงกันในปัจจุบัน

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการที่มีการรายงานทั่วโลกในขณะนี้อยู่ที่เพียงราว 5.4 ล้านคนเท่านั้น และประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกินกว่าตัวเลขทางการน่าจะอยู่ที่ 14.9 ล้านคน

ในจำนวนการเสียชีวิตที่เกินขึ้นมานั้นเป็นชาย 57% และหญิง 43% โดยประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่รายงานแบ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 15% ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 28% ประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ 53% และประเทศที่มีรายได้ต่ำ 4%

วิธีที่องค์การอนามัยโลกนำมาใช้ในการประเมินผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เกินกว่าความเป็นจริง คำนวณจากจำนวนผู้เสียชีวิตจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราผู้เสียชีวิตปกติในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น

การคำนวนดังกล่าวยังนำเอาตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิด-19 แต่เกี่ยวพันกับผลกระทบของการแพร่ระบาด อาทิ ผู้คนไม่สามารถที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาที่จำเป็นได้ การบันทึกข้อมูลที่ไม่ดีในบางภูมิภาค และการทดสอบที่เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด

อย่างไรก็ดีองค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ในจำนวน 9.5 ล้านคนจาก 5.4 ล้านคนที่มีการรายงานอย่างเป็นทางการนั้น เป็นการเสียชีวิตโดยตรงจากไวรัสมากกว่าการเสียชีวิตทางอ้อม

ดร.ซามิรา อัสมา จากแผนกข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า จำนวนตัวเลขดังกล่าวถือเป็นโศกนาฏกรรมและเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องให้เกียรติกับทุกชีวิตที่สูญเสียไป และต้องให้ผู้กำหนดนโยบายรับผิดชอบ เพราะหากเราไม่นับจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริง เราจะพลาดโอกาสที่จะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ในครั้งต่อไป

ตัวเลขล่าสุดขององค์การอนามัยโลกชี้ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงในอินเดียน่าจะสูงถึง 4.7 ล้านคน ซึ่งมากกว่าตัวเลขทางการถึง 10 เท่า และคิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลก

นอกจากนี้ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตที่เกินขึ้นมาสูงสุดยังรวมถึงรัสเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก และเปรู โดยในส่วนของรัสเซียนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่าตัวเลขที่ถูกระบุไว้อย่างเป็นทางการถึงสามเท่าครึ่ง