กกต.เปิดลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง อบต. ย้ำห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดม-ทำโพลชี้นำ

กกต.เปิดลักษณะต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ‘สมาชิก-นายก’ อบต. ย้ำห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดม-ทำโพลชี้นำคะแนน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต. ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้

แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยวิธีการวางหรือโปรย ในที่สาธารณะ แจกจ่ายเอกสารโดยไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ใช้พาหนะต่างๆ หาเสียงหรือจัดสถานที่เวทีหาเสียง โดยไม่แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่ ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆ

นำข้อมูลของพรรคการเมืองหรือบุคคลมาหาเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอมหาเสียง หรือนำชื่อสัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจตนาไม่สุจริตมีลักษณะชี้นำเพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเพื่อประโยชน์ในการหาเสียง

นอกจากนี้ยังกำหนดห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง และจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563