เพื่อไทย นัดส.ส. ขอมติขับ 7 งูเห่า พ้นสมาชิกพรรค

เพื่อไทย นัดส.ส. 12 ต.ค. ขอมติขับ 7 งูเห่า ‘ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล’ พ้นสมาชิกพรรค เนื่องจากมีพฤติกรรมประชุมโดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่าไม่ต้องการอยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ต.ค. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ฐานะรองหัวหน้าพรรคพท.แถลงกรณี 7 ส.ส.ของพรรคโหวตสวนมติพรรคกรณีการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมาว่า ในวันที่ 12 ต.ค. เวลา 09.30 น. กรรมการบริหารพรรค พท.จะประชุมร่วมกันว่าจะมีมติอย่างไรกับ 7 งูเห่าที่โหวตสวนมติพรรค จากนั้นกรรมการบริหารพรรค จะประชุมร่วมกับ ส.ส.ของพรรคในเวลา 13.00 น. หาก ส.ส.มีความผิดร้ายแรงจะต้องขับออก จึงต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.โดยใช้เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม ซึ่งนอกจากขับออกจากพรรคแล้ว ยังทำให้หลุดออกจากการเป็น ส.ส.ด้วยหากไม่สามารถหาพรรคใหม่สังกัดได้ภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้พรรคได้ทำหนังสือแจ้ง ส.ส.และมีมติให้ทำตามมติของพรรค โดยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี หากใครฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดถึงขั้นขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งพรรคก็ได้ให้ ส.ส.เซ็นรับหนังสือด้วยตัวเอง

ด้าน น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคพท. กล่าวว่า ผลการสอบสวนของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคพท.ต่อ ส.ส.ที่กระทำการขัดมติพรรค โดยคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรค พท.เสนอให้ลงโทษสมาชิกพรรค 2 คน ได้แก่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และนางพรพิพล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานีให้พ้นจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 เนื่องจากมีพฤติกรรมประชุมโดยไม่มีเหตุผล ตั้งใจให้ร้ายพรรคด้วยความเท็จ และมีลักษณะบ่งบอกว่าไม่ต้องการอยู่กับพรรคในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 ต.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระสำคัญ เป็นเรื่องการเตรียมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พรรคพท. ที่จ.ขอนแก่น และรับทราบผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกของคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้ง ส.ส.พรรคทุกคน ซึ่งจะประชุมร่วมกันในเวลา 13.00 น.เพื่อลงคะแนน เนื่องจากตามระเบียบต้องมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย ลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรค ทั้งนี้ ทางพรรคได้ส่งหนังสือถึง ส.ส.ทุกคน เพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันด้วย

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า พรรค พท.มีความเป็นสถาบันการเมือง สมาชิกพรรคต้องเคารพและยึดมั่นในมติพรรคร่วมกัน เพื่อเป็นการสะท้อนหลักการเคารพซึ่งประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ การนำเหตุผลส่วนตัวและข้อจำกัดส่วนตัวเป็นข้ออ้างในการฝ่าฝืนมติพรรคในหลายๆ กรณี จึงมีความจำเป็นต้องถูกลงโทษ