‘กะเหรี่ยงบางกลอย’ ยื่นข้อเรียกร้อง ที่ทำกิน 36 ครัวเรือนๆ 15 ไร่ หมุนเวียน 10 ปี ไม่ซ้ำที่เดิม

เปิดข้อเรียกร้อง กะเหรี่ยงบางกลอย ขอที่ทำกิน 36 ครัวเรือนๆ 15 ไร่ หมุนเวียน 10 ปี ไม่ซ้ำที่เดิม รวมกว่า 5,400 ไร่ ย้ำห้ามคนไทยหรือคนท้องถิ่นอื่นมีสิทธิดังกล่าว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เผยว่า ผลการปฏิบัติงานยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร ในวานนี้(23ก.พ.) ในเวลา 11.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าเจรจากับชาวบ้านบริเวณรอบแปลงบุกรุก สืบเนื่องจากการเจรจาเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 ที่พบชาวบ้านบริเวณรอบแปลงบุกรุกจำนวน 34 คน โดยมีชาวบ้านที่ยินยอมสมัครใจกลับลงมา 13 คน คงเหลือชาวบ้านที่ยังไม่ลงมา 21 ราย แต่จากการขึ้นไปเจรจาในวานนี้(23ก.พ.) พบชาวบ้าน 59 ราย เป็นผู้ใหญ่ 39 ราย เด็ก 20 ราย เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 38 ราย

ดร.ยุทธพล กล่าวอีกว่า โดยจากการเจรจาชาวบ้านยืนยันไม่ยอมลง โดยแสดงเจตจำนงที่จะทำไร่หมุนเวียนที่บริเวณบางกลอยบน ทั้งหมด 36 ครัวเรือน ครัวเรือนละประมาณ 15 ไร่ โดยหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยไม่ซ้ำที่เดิม และสามารถเลือกทำบริเวณใดก็ได้ สำหรับ 36 ครอบครัว รวมแล้วใช้พื้นที่ 5,400 ไร่ และห้ามคนไทยหรือคนท้องถิ่นอื่นๆ ได้สิทธิดังกล่าว นอกจากพวกเขาเท่านั้น โดยกลุ่มชาวบ้านส่งตัวแทนในการเจรจากับผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจตามข้อเรียกร้องได้ ในวันที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาพอละจี บ้านบางกลอย ม. 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษารมว.ทส. กล่าวว่า สำหรับประเด็นข้อเรียกร้องของชาวบ้านบางกลอยบริเวณรอบแปลงบุกรุก อยู่ระหว่างการหารือและแนวทางการปฏิบัติต่อไป