“เพื่อไทย” ตั้งคำถามปมเรียกคืนเบี้ยยังชีพคนชรา ระบบบิ๊กดาต้า 4 พันล้าน หายไปไหน ทำไมยังขาดเชื่อมข้อมูล

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีกรมบัญชีกลางเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงจากยายวัย 89 ปี ย้อนหลัง 10 ปี รวมเป็นเงินกว่า 84,000 บาท โดยอ้างว่าซ้ำซ้อนกับสิทธิ์การรับเงินบำนาญพิเศษและยังมีอีกหลายกรณีที่มีลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก บางรายลูกหลานไม่มีเงินใช้ให้ จะขอติดคุกชดใช้แทน ถือเป็นภาพสะท้อนปัญหาการบริหารของรัฐบาลที่ปล่อยให้กลไกรัฐดำเนินการโดยการผลักภาระไปให้ชาวบ้าน แทนที่จะแก้ที่ต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะโครงสร้างระบบราชการใหญ่โตแต่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดการทำงานบูรณาการและขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานจ่ายเบี้ยคนชรา และกระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานจ่ายเงินบำนาญ ทั้งที่ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) วงเงินรวม 4,073 ล้านบาท ที่ควรจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชนทุกกระทรวง เก็บข้อมูลประชาชนทุกคนตั้งแต่ออกจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน และยังมีคณะกรรมการ Big Data ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ มีผู้เชี่ยวชาญเกือบ 40 คน แต่ยังขาดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง หากรัฐใช้เครื่องมือนี้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดความผิดพลาดของข้อมูลการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ได้

โฆษกเพื่อไทย ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ และรับรู้ว่าการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ใช้งบประมาณจากภาษีของพี่น้องประชาชนอย่างไร้ประสิทธิภาพ หลายโครงการส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ในขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนและตกอยู่ในภาวะยากเข็ญ จึงฝากคำถามไปถึงรัฐบาลว่า รัฐราชการที่พวกท่านสร้างขึ้นอย่างแข็งแรง ได้ยกระดับชีวิตประชาชนที่อ่อนแอให้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยัง จากกรณีทั้งหมดที่เกิดขึ้น พรรคเพื่อไทยจะฉายภาพความล้มเหลวและเสนอทางออกที่เหมาะสมให้แก่รัฐบาลในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้

บทความก่อนหน้านี้พบกับแอพแอนตี้เฟซบุ๊ก ‘MeWe’ แพลตฟอร์มเพื่อความเป็นส่วนตัว ไม่ล้วงข้อมูล-ยิงโฆษณา
บทความถัดไปบทวิเคราะห์ | มรสุมรุมเขย่าเก้าอี้ ‘บิ๊กปั๊ด’ ทั้งต่างด้าว-บ่อน-ม็อบ หึ่ง! สัญญาณแรงทำ ผบ.ตร.เข้ม