“เทพไท” ห่วง รัฐลอยแพผู้ติดโควิด-19 จากบ่อน และตปท. ขัดรธน.หรือไม่

วันที่ 10 มกราคม 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึง แนวคิดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ที่จะยกเลิกการรักษาฟรีให้คนทำผิด ติดเชื้อลักลอบเข้าเมือง ว่า กรณีดังกล่าวถ้าจะยึดหลักการใครทำผิดจะต้องรับผิดชอบนั้น ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามความรู้สึกของคนทั่วไป แต่สำหรับคนไทยการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 ซึ่งได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ดังนั้น หากรัฐบาลปฏิเสธการรักษาพยาบาลหรือผลักภาระให้กับผู้ป่วย ก็จะมีปัญหาตามมามากมาย ถ้าผู้ป่วยเหล่านั้นมีฐานะเป็นคนยากจน ไม่มีกำลังเงินในการใช้จ่ายรักษาพยาบาล ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ และอาจจะทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายออกไปยังบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เป็นการได้ไม่คุ้มเสีย

“ถ้าหากนายอนุทินจะผลักดันแนวความคิดนี้จริง อยากให้แยกแยะพฤฒิกรรมของบุคคลออกจากกัน ระหว่างการทำผิดจากบ่อนการพนัน และการหลบหนีเข้าเมือง กับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และหลักมนุษยธรรม ก็อยากให้คิดอย่างรอบคอบถึงผลเสียที่ตามมาในหลายด้าน เช่น 1.จะขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 หรือไม่

บทความก่อนหน้านี้รอได้เลย! 11 ม.ค.นี้ “ประยุทธ์” จ่อแจงงบปี 65 เป้าใช้จ่ายฝ่าวิกฤตโควิด
บทความถัดไปวางบิล/เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ /เมื่อเจ้าหน้าที่โกหกเรื่องบ่อน