กกต. คืนสิทธิผู้สมัครนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร หลังสอบไม่มีลักษณะต้องห้าม

กกต. คืนสิทธิผู้สมัครนายกฯอบจ.อุตรดิตถ์-ส.อบจ.สมุทรสาคร หลังสอบไม่มีลักษณะต้องห้าม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวม 3 กรณี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อในบัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง และได้ยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต. ประกอบด้วย 1.กรณีนายฤทธิรงค์ อินสอน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน เขต 1 ซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่รับสมัครนายฤทธิ์รงค์ เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7) เนื่องจากเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ

โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายฤทธิ์รงค์ ได้รับโทษจำคุก 9 เดือน และได้พ้นโทษ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นับถึงวันเลือกตั้งคือ 20 ธันวาคม 2563 ยังไม่ถึง 5 ปี และไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ โดยอ้างตามคำพิพากษาศาลอุตรดิตถ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ที่พิพากษาว่า นายฤทธิ์รงค์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ กกต.จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง กรณีดังกล่าว ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คำวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด จึงเท่ากับว่านายฤทธิรงค์ถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

2.กรณีนายโปรย สมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์ โดยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.อุตรดิตถ์ ไม่รับสมัครนายโปรย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 50 (3) เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ นั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นายโปรย เป็นผู้ก่อตั้ง และเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ทันข่าว แต่ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ได้โอนกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้แก่บุตรสาว และได้แสดงหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตาม พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 เป็นหลักฐาน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า นายโปรย ไม่ได้มีลักษณะต้องห้าม จึงมีคำสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อนายโปรย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.อุตรดิตถ์

และ 3.กรณี ร.ต.อ.วิชัย ศรีนิเวศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุรสาคร ซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบจ.สมุทรสาคร ไม่รับสมัคร ร.ต.อ.วิชัย เนื่องจากเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ มาตรา 50 (10) เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ค้านั้น โดย กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร.ต.อ.วิชัย มิใช่เป็นจำเลยในคดีความผิดว่าด้วยยาเสพติด แต่เป็นผู้จับกุมบุคคลที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด และเป็นกรณีผิดหลงของการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลว่า ร.ต.อ.วิชัย เป็นจำเลยคดีดังกล่าว กกต.จึงมีคำสั่งให้รับสมัคร และประกาศรายชื่อ ร.ต.อ.วิชัย เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว เขต 4

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ได้แถลงข้อมูลว่าในจำนวนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการประกาศชื่อทั่วประเทศมีจำนวน 23 คน ซึ่งสามารถยื่นคัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อต่อ กกต.ได้ และกฎหมายกำหนดให้คำวินิจฉัยของ กกต. ในกรณีคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นที่สุด

พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์รายปี ลดราคาทันที 15% พร้อมแถมฟรีอีก1เดือน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เฮ้ง สั่งประกันสังคมเร่งช่วย-จ่ายเยียวยา ลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี
บทความถัดไปทารกเกิดพร้อมภูมิคุ้มกันโควิด นักวิทย์ยังมึนไวรัสติดลูกในครรภ์ได้หรือไม่