ดีเซลบี10 เปลี่ยนชื่อเป็นดีเซลธรรมดา มีผล1ต.ค.นี้

ย้ำอีกครั้ง!! น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 10 เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้กำหนดมาตรการการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกของน้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลร้อยละ 10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ

โดยจะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซล<span;>ที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 จาก “น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10” เปลี่ยนชื่อเป็น “น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” และจะเปลี่ยนชื่อเรียกน้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 7 จาก”น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา” เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวว่าเพื่อสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบของประเทศให้มีความยั่งยืน ทำให้ความต้องการใช้ปาล์มน้ำมัน ทั้งภาคพลังงานและเพื่อการบริโภคมีความสมดุลกับปริมาณการผลิตในประเทศ เป็นการสนับสนุนเกษตรกร ลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 จะเป็นน้ำมันทางเลือกสำหรับรถยุโรปและรถยนต์รุ่นเก่า (ที่ไม่สามารถใช้ บี10 ได้) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 จะเป็นน้ำมันดีเซลทางเลือกสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่มีการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ไม่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล (บี 100) มานานแล้ว การเปลี่ยนชื่อน้ำมันพื้นฐานได้มีผลการศึกษารองรับ โดยมีค่ายรถยนต์เกือบทุกค่ายให้การรับรองว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซล บี10 ได้ โดยเฉพาะรถยนต์ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

ผู้ใช้รถยนต์สามารถตรวจสอบว่ารถรุ่นใดใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาได้หรือไม่ จากเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือที่ศูนย์บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ

บทความก่อนหน้านี้จีนสั่งคุก 18 ปี เจ้าพ่ออสังหาฯ ชอบจวกปธน.สี ฐานทุจริต กลุ่มสิทธิจวกใช้กม.ปิดปากฝ่ายตรงข้าม
บทความถัดไป‘กมธ.ศาลฯ’ เตรียมสอบกองทุน สปส. ลงทุนบนความเสี่ยง