อย.ออกประกาศ 2 ฉบับ เปิดช่องขอ ‘ใบอนุญาต’ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู้ ‘โควิด-19’

อย.รับมือ โควิด-19 ออกประกาศ 2 ฉบับ อำนวยความสะดวกขอ “ใบอนุญาต” ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย.- เมื่อวันที่ 1 เมษายน นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุม
โควิด-19 ในต่างประเทศ และมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อย. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญ คือ อำนวยความสะดวกในการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตสถานที่และการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 60 วันทำการ เหลือเพียง 1 ชั่วโมง – 5 วัน และพร้อมอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยาในการตรวจปล่อยของ

2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญคือ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอและออกใบสำคัญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ด้านเอกสาร ยอมรับเอกสารที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดระบบให้คำปรึกษา/ชี้แจง/ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ หรือไลน์แอปพลิเคชั่น รับชำระเงินทางระบบ e-payment การอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยา และช่องทางการร้องเรียน เพื่อลดความแออัด ผู้ประกอบการไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถติดต่อ อย. ได้
โดยประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

 

บทความก่อนหน้านี้‘ครม.’ ส่อประชุมเงียบ – เคาะมติพ.ร.ก.กู้เงิน 2 แสนล้านแล้ว
บทความถัดไปคลังเปิดทางลงข้อมูลเท็จแจ้งยกเลิกรับเงินเยียวยา 5 พันบาท