ปลัด สธ.สั่ง 699 รพ. 54 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมแผนการใช้-หาแหล่งสำรอง

ปลัด สธ.สั่ง 699 รพ.54 จว.พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ เตรียมแผนการใช้-หาแหล่งน้ำสำรอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจเมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 ใน 54 จังหวัด รวม 699 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 25 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 58 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 616 แห่ง เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ ถังพักน้ำ และระบบสำรองน้ำให้พร้อมใช้ 3 วัน ลดปริมาณการใช้น้ำประปาที่ไม่จำเป็น จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ รวมทั้งประสานหน่วยงานในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล การประปาในพื้นที่ ฝ่ายความมั่นคง ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง หรือขุดเจาะบ่อบาดาล และตรวจคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ ในช่วงภัยแล้งให้ประกาศมาตรการประหยัดน้ำ

“ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ ไม่กระทบต่อการให้บริการให้สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสุรินทร์ ในปีที่ผ่านมาขาดแคลนน้ำจากภัยแล้ง ได้ขุดเจาะบ่อบาดาล 8 บ่อ ผลิตน้ำได้วันละ 800,000-1 ล้านลิตรต่อวัน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งปีนี้ไว้แล้ว” นายแพทย์สุขุมกล่าว

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้าดื่ม ภาชนะใส่อาหาร การใช้ส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวังโรคติดต่อที่พบบ่อยในช่วงภัยแล้ง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษสุนัขบ้า ตรวจความสะอาดของตลาดสด ร้านอาหารต่างๆ จัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ออกให้บริการรักษาพยาบาล

บทความก่อนหน้านี้‘เสรีพิศุทธ์’ ชม อนค.ทำการบ้านดี เสียดายถูกยุบพรรค ย้ำอภิปราย ‘นายกฯ’ ปมถวายสัตย์
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ยันไม่มีนโยบายไอโอ สั่งตรวจสอบ โอดนายกฯเองก็โดนเยอะ