เปิดมติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำวินิฉัยยุบพรรค 7 เสียงต่อ 2 เสียง

จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีเงินกู้ ทำให้กรรมการบริหารพรรค 16 คน อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค และน.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย โดยมีคำสั่ง ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง(3)และวรรคสอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปี และห้ามมิให้กก.บห.ไปจดทะเบียนพรรคใหม่หรือเป็นกก.บห. หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.66 ประกอบ ม.72

ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง สำหรับรายชื่อตุลาการเสียงข้างมาก 7 ราย ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการเสียงข้างน้อย 2 ราย ได้แก่ นายชัช ชลวร และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

บทความก่อนหน้านี้อุรุดา โควินท์ / ทางรอดอยู่ในครัว : มากกว่าน้ำพริกคือน้ำใจ
บทความถัดไปแร็พประเทศกูมี ถามพวกคุณโกรธกันพอรึยัง ประกาศลั่น พร้อมเล่นฟรีทุกม็อบ!