“นายกฯ”ถกสภาความมั่นคง รื้อแผนทำงาน ครอบคลุม “ความมั่นคง-โซเซียลมีเดีย

“นายกฯ” ถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ รื้อแผนทำงาน ครอบคลุม “ความมั่นคง-โซเซียลมีเดีย -เศรษฐกิจ”

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 23 มกราคม ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) เป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 ภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะขับเคลื่อนไปในคราวเดียวกันกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นด้านความมั่นคง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์

ต่อมาเวลา 11.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า โดยเรื่องสำคัญคือการปรับแผนต่างๆให้สอดคล้องแนวการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 ในระหว่างที่ทำนี้ คงต้องใช้แผนเดิมในทางปฏิบัติไปพลางก่อน ส่วนที่จะเพิ่มเติมเป็นขั้นตอนต่อไปในหลายเรื่องด้วยกัน ทั้งความมั่นคงทางบก ทางทะเล ทางอากาศ โซเซียลมีเดีย และเศรษฐกิจ ซึ่งตนได้เน้นย้ำไปให้มีกลุ่มงานที่ทำเรื่องนี้ด้วย เพราะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น เราจะได้เอาคนจากหลายภาคส่วน ที่มีคุณสมบัติเฉพาะมาเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้ทุกแง่มุม เพราะฉะนั้น การจัดทำแผนต่างๆ ต้องสอดคล้อง ตั้งแต่วิสัยทัศน์ของประเทศ นโยบายด้านความมั่นคง นโยบายของรัฐบาล 1 ปี 4 ปี ลงมาถึงแผนระดับ 2 และ 3

“วันนี้ยังได้พูดถึงกลไกการขับเคลื่อนต่างๆ ซึ่งหลายอย่างเราต้องปรับทั้งหมดในเรื่องของความมั่นคง เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถปฏิบัติได้จริงในการขับเคลื่อนต่างๆ ทั้งการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ รวมไปถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การลักลอบสินค้าชายแดน ประมงทางทะเล” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กปภ. เดินขบวนรณรงค์ “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง”
บทความถัดไปไม่ทน! ภาคประชาสังคมจี้รัฐแก้ไขฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน เปิดให้ประชาชนร่วมเขียนนโยบาย