ส.ว.ตั้งข้อสังเกต 55 ประเด็น งบ63 คาดประกาศใช้ได้ ต้นหรือกลางเดือนก.พ.

ส.ว.ตั้งข้อสังเกต 55 ประเด็น งบ63 คาดประกาศใช้ได้ ต้นหรือกลาง เดือนก.พ.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่รัฐสภา นางนิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วุฒิสภา แถลงว่า ที่ผ่านมา ส.ว.ได้ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2563 ควบคู่ไปกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้งบ ประมาณมาชี้แจงและสอบถามการใช้งบประมาณ ทั้งนี้กมธ.ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 55 ข้อ เสนอไปยังรัฐบาล ส่วนใหญ่เห็นว่า การตั้งงบประมาณสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วแต่ยังไม่สามารถส่งลงไปในระดับกรมหรือหน่วยงานขนาดเล็กของหน่วยงานนั้นได้ จึงขอฝากไปยังกระทรวงต่างๆที่กำลังจัดทำงบประมาณปี 2564 ให้คำนึงถึงข้อนี้ด้วย

นางนิสดารก์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยและพัฒนา โดยให้งบประมาณส่วนนี้มากขึ้น ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณดูแลและผลักดันมาตรการต่างๆให้ผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมรองรับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ของวุฒิสภานั้น จะไม่สามารปรับลดงบประมาณได้ ทำได้เพียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น หากส.ว.ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวจะส่งให้ประธานรัฐสภา เพื่อส่งต่อไปยังนายก รัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าฯภายใน 20 วัน ซึ่งคาดว่าต้นเดือน ก.พ. หรือกลางเดือนก.พ.จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ได้

บทความก่อนหน้านี้‘เทพไท’ โพสต์เชียร์ ‘กรณ์’ ร่วมเสนอตั้งชื่อ ‘พรรคไทยเข้มแข็ง’ เหมาะสม
บทความถัดไป‘ปุ๊น ตรีรัตน์’ เสนอทำให้ ‘หนังโป๊ – Sex Toy’ ถูกกฎหมาย ทางเลือกในการลดปัญหาข่มขืน