ทบ.แจ้ง ทหารผลัด 2/62 เข้าประจำการ 1-3 พ.ย. ยกระดับมาตรฐานเป็น “ทหารต้นแบบ”

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก. เปิดเผยว่า ในระหว่าง 1-3 พฤศจิกายนนี้ กองทัพบก ขอแจ้งให้ชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2562 ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการในหน่วยทหาร ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40) ซึ่งได้ระบุ วันเวลาและสถานที่ พร้อมนำเอกสารส่วนบุคคล อาทิ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) ไปด้วย ทั้งนี้หากมีปัญหาขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัยที่เป็นข้อจำกัดในการเข้ารายงานตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สัสดีเขต อำเภอ และจังหวัด
โดยทันที

สำหรับสถานที่รายงานตัวตามนัดหมาย ได้แก่ ที่ว่าการเขต อำเภอ ศาลากลางจังหวัด จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเดินทางไปยังมณฑลทหารบก และเข้ารับประจำการ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าประจำการไว้ในทุกด้านทั้งอาคาร สถานที่ บุคลากร ระบบการบริหารจัดการพร้อมดูแลสมาชิกใหม่ของกองทัพให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในการฝึกทหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กองทัพบกได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกและโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ ตามแนวทางพระราชทาน“พลทหารต้นแบบ” รวมทั้งการดำเนินนโยบายเร่งด่วนที่ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบไว้คือ การพัฒนาศักยภาพ “กำลังพลต้นน้ำ” และการส่งเสริมความสามารถพิเศษหรือทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้กับทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ทั้งนี้การดูแลและพัฒนาทหารกองประจำการในมิติต่างๆ ยังเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กำหนดให้ปี 2563 เป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร อีกด้วย

นอกจากนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศยังคงจัดกิจกรรม “เปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่” ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยค่ายทหารจะอำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

“กองทัพบกขอต้อนรับทหารใหม่ทุกนายที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ และขอให้มั่นใจว่าหน่วยทหารได้เตรียมการในทุกด้านเพื่อดูแล ฝึกฝนและเสริมสร้างให้ทหารกองประจำการ ได้นำศักยภาพตนเอง สู่การปฎิบัติงานในทุกบทบาท ทุกหน้าที่และทุกภารกิจ เป็นบทพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ในกองทัพอย่างมีเกียรติ เข้มแข็งทั้งกายใจ มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในฐานะทหารของชาติ อย่างดีที่สุด” รองโฆษกกองทัพบกกล่าว

บทความก่อนหน้านี้ยานยนต์ สุดสัปดาห์ /สันติ จิรพรพนิต/มาแล้ว ‘อีซูซุ ดีแมคซ์’ ใหม่ หล่อเข้ม-อัดแน่นเทคโนโลยี
บทความถัดไปปธน.ชิลีโล๊ะครม.ยกชุด เตรียมตั้งรัฐบาลใหม่ ปฏิรูปตามประชาชนเรียกร้อง