โปรดเกล้าฯ เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ 12 ธ.ค.62 จัดพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค หลังรัฐบาลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เลื่อน จาก 24 ต.ค. เหตุกระแสน้ำ-ดินฟ้าอากาศ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม ว่า นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้หารือถึงการติดตามสถานการณ์มาเป็นระยะ และที่ประชุมได้มอบหมายให้ตนมาแถลงข่าวเพื่อชี้แจงว่า ตามที่มีการประกาศ และออกข่าวเชิญชวนไปแล้วถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการซ้อมย่อยจำนวน 10 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนจริง 1 ครั้งในวันที่ 17 ตุลาคมแล้ว

“แต่ถ้าหากมีพระราชพิธีตามกำหนดเวลาเดิม จะมีอุปสรรคในเรื่องสภาพของน้ำ และดินฟ้า อากาศ เมื่อเป็นเช่นนั้น เพื่อความพร้อมและความสวยงาม ไม่กระทบต่อขบวนเรือ ไม่กระทบต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และไม่กระทบต่อประชาชน รัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิม ซึ่งบัดนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดลงมาแล้วว่า ให้เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. โดยริ้วขบวนจะเป็นดั่งเดิม คือ เป็นขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ ใช้ขบวนเรือ 52 ลำในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เพียงแต่ให้เลื่อนกำหนดวันออกไป ยืนยันว่า ยังคงมีพระราชพิธีอยู่ และยิ่งใหญ่อย่างเดิม สวยงามเช่นเดิม แต่เพื่อความเหมาะสมเกี่ยวกับกระแสน้ำ และดินฟ้า อากาศ” นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวว่า ทั้งนี้ เกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่จะมี โดยในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนั้น จะมีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 น.ซึ่งตนจะเป็นประธานการประชุมดังกล่าว และมีผู้แทนจากสำนักพระราชวัง กองทัพเรือ และรัฐบาล เข้าร่วมประชุม และพร้อมตอบคำถามในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหลังจบประชุม

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ, วันที่ 6 ธันวาคม จะทรงเสด็จประพาสพระราชดำเนินเยี่ยมสำเพ็ง, วันที่ 8 ธันวาคม จะมีพิธีเปิดงานอุ่นไอรัก และวันที่ 12 ธันวาคม จะเป็นการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม
บทความก่อนหน้านี้‘ไพบูลย์’ ซัดฝ่ายค้านตัดงบ’63 หวังผลการเมืองอย่าอ้างเพื่อปท.
บทความถัดไปอนุสรณ์ ติปยานนท์ : ทะเลที่สาบสูญ (1)