“อนุพงษ์” เตรียมหารือ “นิพนธ์-ทรงศักดิ์” ทำงานร่วมกัน

“อนุพงษ์” บอก ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ นั่ง มท.1 เตรียมหารือ ”นิพนธ์-ทรงศักดิ์” ทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวหลัง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ส่วนเรื่องการทำงานนั้น วันนี้ความคาดหวังของสังคมมีสูง ทั้งต่อการปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ความโปร่งใส ความพร้อมในการที่ตะปรับเปลี่ยนตัวเองในทุกๆอย่างเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิตอล อีกทั้งยังมีงานที่ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอีกมาก ทั้งในส่วนข้าราชการและการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงจะประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันในอนาคตต่อไป

เมื่อถามว่า จะนัดหารือกับนายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือไม่ เพราะเป็นการทำงานกับฝ่ายการเมืองครั้งแรก พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการติดต่อท่านทางธุรการก่อน และคงจะเรียนเชิญท่านมาหารือในวาระที่เหมาะสม เพราะมีงานใหญ่ที่ต้องทำหลัก 2 เรื่อง คือ การเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน และเตรียมการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่อย่างไรก็ตาม คงจะต้องมีการนัดหารือกันก่อนโดยอาจจะมีการบรรยายสรุปให้ท่านฟังถึงบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงการทำงานร่วมกันว่าจะทำอย่างไร พร้อมกับแนะนำให้รู้จักข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จากนั้น เมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน และแถลงนโยบายแล้วจะตรวจเยี่ยมกระทรวง พบปะข้าราชการ ควบคู่ไปกับการทำงาน

บทความก่อนหน้านี้‘วิเชียร’ คาดวันนี้ได้ข้อสรุป ตั้ง กมธ.ข้อบังคับเต็มสภาหรือไม่ ห่วงใช้เวลานาน
บทความถัดไปแกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราตรัง ร้องรัฐมนตรีป้ายแดงเร่งแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ